Search

YEP facilitira dodatnu podršku projektima unutar Programa lokalnih inicijativa

Fond otvoreno društvo BiH je iskazao zainteresovanost za pružanje dodatne podrške projektima nevladinih organizacija koji se implementiraju u okviru YEP programa lokalnih inicijativa. Cilj proširenja postojećih projekata je uključivanje Romske populacije u modele zapošljavanja mladih koje YEP NVO partneri pilotiraju kroz svoje projekte. Kroz ovu saradnju unapređuju se napori YEP-a na integraciji marginaliziranih grupa u tržište rada i doprinosi se poboljšanju uslova života romske nacionalne manjine na način specificiran ciljevima Roma programa Fonda otvoreno društvo (FOD BiH).

Od 11 partnera pozvanih da iskažu interes za proširenje projekata, pozivu se odazvalo pet organizacija, koje su već pripremile koncepte projekata koji će biti podneseni na odobrenje Fondu otvoreno društvo BiH.

Sa nestrpljenjem očekujemo rezultate selekcije projekata koju će provesti FOD BiH uz nadu da će najbolji odabrani projekti uspjeti prenijeti primjere dosadašnjeg uspješnog rada i na novu ciljnu populaciju.

YEP će nastaviti blisko pratiti tok implementacije projekata i o tome vas objavještavati putem našeg web sajta i FB profila.

Druge objave u kategoriji