Search

YEP Inicijativa: Zapošljavanje mladih u tekstilnoj industriji

U okviru YEP Programa lokalnih NVO inicijativa podržan je i projekat Kreativna industrija tekstila Udruženja Fashion iz Zenice. Projektne aktivnosti će biti implementirane u općinama Travnik i Visoko.

Cilj projekta je povezivanje mladih kreativnih radnika kojima nedostaju neophodne kvalifikacije i sektorska znanja sa predstavnicima tekstilne industrije. Projektne aktivnosti će rezultirati razvojem okvira kompetencija za zvanje dizajner-tehnolog i kreiranjem potražnje za radnom snagom koja je osposobljena transformirati zahtjeve tržišta u prepoznatljive domaće marke.

Ciljna grupa projekta su primarno mladi nezaposleni srednje ili visoke stručne spreme sa iskazanim afinitetima za kreativni rad, visokom motiviranošću, različitih zanimanja ali s dostatnim predznanjima iz područja tekstilne industrije. Projektom se planira obuhvatiti 50 zainteresovanih mladih koji će proći program obuke od čega je kao cilj postavljeno uspješno posredovanje u zapošljavanju 15 mladih.

Projekat će promovirati žene kao nosioce dodane vrijednosti i razbijati stereotip žene za šivaćim strojem, naslijeđene u tradicionalnom shvatanju žene u domaćinstvu.

Kroz implementaciju, planirano je ostvarivanje saradnje sa minimalno 10 pravnih lica iz tekstilne industrije sa područja Travnika i Visokog uz čiju saradnju će biti dizajniran program obuke i omogućeno zapošljavanje mladih.

Udruženje Fashion će u projektnoj implementaciji usko sarađivati sa Klubom za traženje posla Travnik.

Druge objave u kategoriji