Search

YEP Inkubator poslovnih ideja: Finalne prezentacije poslovnih ideja

U prostorijama Projekta zapošljavanja mladih (YEP) se danas održala prezentacija ideja kao dio finalne faze podrške mladim inovatorima koji su dio YEP Inkubatora poslovnih ideja.

YEP Inkubator poslovnih ideja razvijen je u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP) kao sisteme podrške preduzetništvu. Kreiran je sa ciljem podrške u kontekstu jačanja
ličnih preduzetničkih vještina, tehničke implementacije inovativnih proizvoda/usluga,
kreiranje održivih/profitabilnih poslovnih modela, umrežavanja i povezivanja sa ciljnim
tržištima. Namijenjen je individualnim preduzetnicima (fizička lica), neformalnim grupama (timovima) kao i organizacijama civilnog društva.  

Poslovnim idejama čiji komercijalni potencijal bude ocijenjen pozitivno, biće ponuđen paket dugoročne podrške koji uključuje stručnu podršku (mentorstvo) i investicijski paket (finansijsku podršku).

Druge objave u kategoriji