Search

YEP Inkubator poslovnih ideja: Katalog YEP biznisa

YEP Inkubator poslvonih ideja je razvijen u 32 lokalne zajednice širom BiH u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Realizacija Inkubatora započela je potpisivanjem Memoranduma o saradnji i udruživanju sredstava sa 32 grada i općine iz čitave BiH, u okviru 4. Foruma službi zapošljavanja, koji je održan 15. decembra 2017. godine u Sarajevu.

Nakon toga, preduzetnicima je pružena integralna podrška koja je uključivala:

  • Program jačanja preduzetničkih vještina, uključujući mentorstvo za razvoj poslovnog modela prema Canvas metodologiji;
  • Program podrške u izradi prototipa proizvoda i usluga;
  • Mentorsku podršku u registraciji pravnog lica;
  • Finansijsku podršku u pokrivanju administrativnih troškova osnivanja pravnog lica, te nabavku opreme (u iznosu do 5.000 KM);
  • Podršku u definiranju društvene misije za socijalna preduzeća. YEP Inkubator poslovnih ideja je po prvi put u BiH, praktično demonstrirao mogućnost inkubacije velikog broja poslovnih ideja na istoj metodologiji širom zemlje, u lokalnim zajednicama različite veličine i nivoa razvijenosti.

Kroz 2018. godinu razvijeno je 100 biznisa koju su ujedno i predstavljeni na 6. Forumu službi zapošljavanja koji se održao u decembru prošle godine.

Dio biznisa koji su izrasli kroz YEP Inkubator poslovnih ideja predstavljeni su u Katalogu YEP biznisa koji možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Druge objave u kategoriji