Search

YEP Inkubator poslovnih ideja: Mentorska podrška i konsultacije sa preduzetnicima

Kako bi se učesnicima YEP inkubatora poslovnih ideja omogućila dodatna mentorska podrška u realizaciji poslovnih ideja, ali i pojasnili uslovi dobivanja finansijske podrške u okviru YEP Javnog poziva za podršku u pokretanju i unaprijeđenju poslovnih ideja, tokom augusta mjeseca predstavnici YEP projekta održali su preko 40 konsultativnih sastanaka u Banjoj Luci, Bijeljini, Sarajevu i Tuzli na kojima su prisustvovali učesnici YEP inkubatora iz navedenih gradova i okolnih gradova i općina.

Cijeli proces podrške započeo je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i saradnji sa 33 lokalne zajednice u decembru prošle godine, nastavljen je sa obukom za preduzetnike, a trenutno se potpisuju ugovori o finansijskoj podršci,  paralelno sa konsultacijama i mentorskom podrškom. 

Tokom sastanaka prezentirani su uslovi apliciranja i korištenja finansijske podrške u okviru YEP inkubatora poslovnih ideja, te su učesnici sastanaka iskazali zadovoljstvo ovakvim pristupom u okviru kojeg im se u direktnom kontaktu i na konkretnim poslovnim idejama pružaju savjeti za korištenje finansijske podrške ali i razvoj njihovih poslovnih ideja.

Jučer i danas se održavaju konsultativni sastanci sa preduzetnicima u Višegradu i Trebinju sve sa ciljem da im se pruži podrška na njihovom putu ka uspostavljanju ili širenju poslovnih ideja. 

Druge objave u kategoriji