Search

YEP Inkubator poslovnih ideja prezentovan Senatu Univerziteta u Sarajevu

YEP Inkubator poslovnih ideja prezentovan je danas Senatu Univerziteta u Sarajevu u prostorijama Rektorata ove visokoškolske ustanove. 

YEP projekt preciznije Inkubator poslovnih ideja zapravo je stvarna implementacija onoga o čemu se stalno govori  – kako kadrove osposobiti da tokom školovanja budu spremni za tržište rada, istakao je dr Ranko Markuš rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) kojeg podržava Vlada Švajcarske. Sve je veći interes mladih ljudi za samozapošljavanje jer im to ujedno pruža mogućnost za proaktivnost, kreativnost i napredovanje – cilj je  kreiranje radnih mjesta i prilagođavanje i modernizacija nastavnih planova i programa Univerziteta u Sarajevu uvođenjem poduzetništva.  

U prvoj fazi, u toku 2018. godine, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom dat će se podrška studentima završnih godina svih fakulteta u okviru programa jačanja preduzetničkih vještina, podrška u izradi prototipa proizvoda i/ili usluga, mentorstvu u izradi poslovnog modela i biznis-plana, pravna i knjigovodstvena podrška u odabiru optimalnog pravnog statusa budućeg biznisa. Nakon inicijalnog procesa inkubacije i stručne podrške YEP će, u partnerstvu sa Univerzitetom u Sarajevu i Vladom Kantona Sarajevo, najperspektivnijim poslovnim poduhvatima pružiti daljnju podršku.

Na ovaj način YEP horizontalno i vertikalno djeluje na tržištu rada – putem aktivacije onih koju su već na tržištu rada kroz saradnju i unapređenje rada javnih službi za zapošljavanje i preventivno na one koji su još u sistemu obrazovanja nsatojeći na taj način njihovu potencijalnu dugoročnu nezaposlenost. 

Druge objave u kategoriji