Search

Reformski paket: Jačanje internih kapaciteta savjetodavaca Filijale Istočno Sarajevo

Savjetodavci Filijale Istočno Sarajevo – njih 12 danas su u Palama učestvovali u obuci koju je organizovao Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske. Obuka je organizovana u skladu sa planom obuka koji je dogovoren sa Javnim službama/Zavodima za zapošljavanje na osnovu provedene procjene za obukama, a važno je napomenuti da se putem modularnog pristupa obrađuju teme od krucijalnog značaja za rad sa nezaposlenima.

Cilj današnje obuke je i identifikovanje problema sa kojima se savjetodavci susreću u poslovnoj svakodnevnici kao i unapređenje kompletnog savjetodavnog procesa. Savjetovanje u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske se provodi u skladu sa Metodima i postupcima u radu biroa ZZZRS što je temeljni dokument čiji je razvoj i uvođenje također podržao YEP. 

Pristup Projekta je da se kroz unapređenje ljudskih resursa trajno i održivo unaprijedi rad Zavoda/javnih službi za zapošljavanje, a o kako važnom pristupu je riječ govori i činjenica da je u prethodnom periodu 157 evidentičara prošlo Uvodnu obuku, a da će trenutnom obukom biti obuhvaćeno cca. 130 savjetodavaca koji već izvjesno vrijeme provode individualno savjetovanje u službama koje su već dulji vremenski periodu uključene u reformu YEP-a.

 

Također pred YEP-om je i organizacija Uvodne obuke za zaposlenike novouključenih službi, ali i nastavak provođenja planova obuka na naprednom nivou što cijeli proces čini jedinstvenim kada su u pitanju razvoj ljudskih resursa u bh institucijama. 

Druge objave u kategoriji