Search

YEP Inkubator poslovnih ideja: Produžen rok za prijave u Opštini Prijedor

Grad Prijedor, Agencija ze ekonomski razvoj Grada Prijedora „PREDA“ i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske, pozivaju zainteresovane osobe nastanjene na području Grada Prijedora da se prijave za učešće u programu podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih idejaPrijave za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja je moguće predati do 15.03.2018. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora „PREDA“ (Poslovni centar Prijedor – Aleja kozarskog odreda bb).  

Detaljnije informacije o načinu i uslovima prijave su dostupne na linku Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora PREDA.

Druge objave u kategoriji