Search

YEP Inkubator poslovnih ideja: Lokalne zajednice kroz saradnju ka unapređenju preduzetništva i prilika za samozapošljavanje

Opštine Mrkonjić Grad, Jajce, Jezero, Bos.Petrovac i Petrovac-Drinić i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), podržan od strane Vlade Švicarske, prošle godine potpisali su Ugovor o saradnji na realizaciji YEP Inkubatora poslovnih ideja na području ovih opština. Kao rezultat ove saradnje, grupa  polaznika je, u periodu februar – juni, prošla intenzivan program podrške za unapređenje preduzetničkih vještina, razvoj poslovnih modela i izradu potpunih biznis planova.

Danas je u Mrkonjić Gradu prezentovano sedam poslovnih ideja koje imaju potencijal za dalju podršku. Praksa je pokazala da za razvoj preduzetništva nije dovoljna finansijska podrška nego je potrebno znanje, kontinuirani mentoring u razvoju vještina kako bi se došlo od ideje do tržišta rada i smanjila “smrtnost” novouspostavljenih kompanija. Stoga je YEP i razvio metodologiju i pristup čija je implementacija bazirana na YEP Inukbatoru poslovnih ideja a kojom je osiguran sveobuhvatan pristup.  

Poslovnim idejama čiji komercijalni potencijal bude ocijenjen pozitivno od strane stručne komisije, biće ponuđen paket dugoročne podrške koji uključuje mentorstvo i finansijsku podršku. U proces procjene i validacije poslovnih ideja aktivno su uključeni predstavnici lokalne zajednice. 

Nakon prezentacije, učesnicima su dodjeljeni certifikati za uspješno završenu obuku za jačanje preduzetničkih vještina u okviru YEP inkubatora poslovnih ideja. 

Druge objave u kategoriji