Search

Projekti švicarskog Portfolija zapošljavanja mladih na radionici sa poslodavcima iz sektora turizma i ugostiteljstva

Danas se u organizaciji projekta Prilika Plus, koji podržava Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, u hotelu Evropa u Sarajevu održava radionica za planiranje intervencija u sektoru turizma i ugostiteljstva. U okviru radionice, predstavljene su i aktivnosti Projekta zapošljavanja mladih (YEP) te mogućnosti saradnje javnih službi za zapošljavanje i poslodavaca u sektoru turizma i ugostiteljstva u kreiranju novih radnih mjesta za mlade.

Cilj radionice je generisanje konkretnih prijedloga za zajedničke i posebne intervencije. Na radionici učestvuje 35 predstavnika vodećih hotela i restorana iz 6 gradova, koji su podjeljeni u 3 grupe. Prema dnevnom redu radionice, od učesnika se očekuje da iznesu vlastite prijedloge u vezi njihove uloge i uloge projekata u:

  1. Kreiranju turističkih paketa i zajedničkom nastupu na tržištima (moderira Nathalie Gunasekera, Market Makers);
  2. Razvoju kapaciteta za obuku đaka i odraslih (moderira Emir Dervišević, Prilika Plus), te
  3. U vezi uloge zavoda za zapošljavanje i YEP-a kad je u pitanju podrška i posredovanje u zapošljavanju (moderira Ranko Markuš, Projekat zapošljavanja mladih).

Najperspektivniji konkretni prijedlozi za predstavljati osnovu za buduću saradnju YEP-a, Market Makersa i projekta Prilika plus sa poslodavcima iz sektora turizma i ugostiteljstva.

2

Druge objave u kategoriji