Search

YEP otvara 20 Klubova za traženje posla

Imajući u vidu dobre rezultate prve faze projekta, kao i pozitivne ocjene revizije aktivnosti, u toku je priprema druge faze Projekta zapošljavanja mladih. Druga faza bi trebala trajati od oktobra 2011.godine do oktobra 2014.godine.

Jedna od glavnih aktivnosti u sklopu druge faze bi trebalo da bude otvaranje Klubova za traženje posla. Klubovi bi trebali biti otvoreni na 20 lokacija širom BiH, a kroz njihove aktivnosti planirano je da se posreduje zapošljavanje 1.200 mladih ljudi.

Aktivnosti su u procesu pripreme, a projektni dokument treba da bude odobren od strane donatora.

GOPA je prva uvela koncept klubova za traženje posla u BiH i Hrvatskoj. U obje zemlje su klubovi dali rezultate bolje od očekivanih.

Druge objave u kategoriji