Search

YEP radni materijal: Kako su službe za zapošljavanje Švicarske postale najefikasnije u Evropi?

Za razliku od većine zemalja članica OECD–a, u Švicarskoj već dugo paralelno postoje privatne i javne agencije za posredovanje pri zapošljavanju, pri čemu privatnim agencijama pripada dominantna pozicija. U prošlosti su kako privatne tako i javne agencije svojim primarnim zadatkom smatrale posredovanje pri zapošljavanju u užem smislu.

Sa naglim skokom nezaposlenosti početkom 90-tih godina i povećanjem procenta teško zapošljivih kategorija uslijedila je promjena fokusa kod javnih agencija za zapošljavanje. Uslijed revizije Zakona o osiguranju nezaposlenih osoba, javnom sistemu agencija za
zapošljavanje preneseni su novi zadaci i proširene nadležnosti. Osnivanjem regionalnih agencija za zapošljavanje promijenjena je i organizacijska struktura ovog sistema.

Od početka 2000. godine, u Švicarskoj se kontinuirano mjere učinci regionalnih agencija za zapošljavanje (RAPZ), te se iste međusobno upoređuju metodom benchmarkinga. Pri tome se jedan dio troškova poslovanja RAPZ-ovima nadoknađuje u zavisnosti od učinka. Osnovu za benchmarking RAPZ-ova i financiranje prema učinku čini „Sporazum o provođenju Zakona o osiguranju nezaposlenih“ koji je usmjeren na učinak i donesen u obliku zakona. Njegova je svrha da kod javnog sistema za zapošljavanju u Švicarskoj unaprijedi jedinstven stav u pogledu pružanja usluga, kako bi njegove agencije bile što učinkovitije i efikasnije.

U najnovijem YEP objavljenom dokumentu obrađen je prikaz nekoliko osnovnih načela Sporazuma o provođenju Zakona o osiguranju nezaposlenih prema učinku, te su razmotrena i prva tadašnja iskustva sa novim sistemom. Autor dokumenta je Marcel Egger, švajcarski stručnjak koji je angažovan od švajacrske vlade na razvoju sistema upravljanja učincima, a ujedno i stručnjak angažovan od strane Projekta zapošljavanja mladih (YEP), na poslovima uspostave sistema upravljanja učincima u Republici Srpskoj i Kantonu Sarajevo.

Osmi u seriji objavljenih YEP radnih materijala možete pogledati ovdje.

Druge objave u kategoriji