Search

YEP radni materijal: Službe za zapošljavanje pred izazovima tržišnih promjena

U 2014.godini Projekat zapošljavanja mladih planira da objavi seriju radnih materijala s ciljem podsticanja stručne rasprave kojom se želi doprinijeti razvoju sektora službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovni. Prvi rad u ovoj seriji je pod naslovom “Službe za zapošljavanje pred izazovima tržišnih promjena” i ukazuje na reforme koje su službe za zapošljavanje prošle od samog osnivanja do danas.

Suočavajući se sa ekonomskom krizom i tehnološkim promjenama, ali rastom konkurencije, poslodavci napuštaju tradicionalni način angažovanja radne snage, te zahtijevaju bolje obučene i kvalifikovane radnike koji se mogu prilagoditi konstantnim promjenama na radnom mjestu. Zbog toga se radni odnosi se mijenjaju, a kratkoročni i vremenom ograničeni ugovori o radu su postali uobičajena praksa. Upravljanje ljudskim resursima iz ugla privrede postaje jako važan faktor, a trajna reintegracija radne snage veliki problem iz ugla JSZZ.

JSZZ su prije svega javne institucije zadužene za implementaciju politika na tržištu rada, sa posebnim akcentom na upravljanje promjenama i debalansima koji se javljaju. Zbog tržišnih uslova u pružanju usluga, metodologije i tehnologije rada se konstantno mijenjaju i unapređuju s jednim ciljem – što većom integracijom nezaposlenih na tržište rada.

Iako ne postoji jedinstven model funkcionisanja JSZZ, 89 zemalja svijeta (među kojima i Bosna i Hercegovina)  je ratifikovalo ILO konvenciju 88 o organizaciji Javnih službi za zapošljavanje koja definiše glavne funkcije JSZZ, koje obuhvataju između ostalog posredovanje, informisanje, te administraciju prava koja proističu iz statusa nezaposlenosti. Te osnovne funkcije moraju biti revidirane. Usluge posredovanja trebaju naći kompromis između suprotstavljenih zahtjeva poslodavaca i tražilaca posla. Nezaposleni, posebno oni u nepovoljnom položaju zahtijevaju jako puno resursa i pojedinačne pažnje (eng. „case menagement“), a savjetovanje je prepoznato kao ključni instrument protiv dugoročne nezaposlenosti.

Kako bi se taj kompleksni zadatak ispunio JSZZ moraju stalno preispitivati postavljene ciljeve i usluge koje pružaju. Upravljanje prema ciljevima se uvodi kao pristup upravljanju učincima, koji operacionalizuje strateške ciljeve institucije, na način što ih prevodi u kvantifikovane norme. Tranzicija od „upravljanja prema propisima“ do „upravljanja prema ciljevima“, a na osnovu kvantifikovanih normi, kako bi se kontinuirano unapređivala efikasnost rada mijenja fokus JSZZ od značaja raspoloživih resursa ka kvalitetu rezultata rada. Važno je postići i dokazati opravdanost ulaganja javnih sredstava (budžet) kvalitetnim ishodima postignutim njihovom potrošnjom.

Stavovi izraženi u radovima u ovoj seriji publikacija stavovi su autora i nužno ne odražavaju stavove Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Radni materijal možete preuzeti ovdje.

(foto: Idejno rješenje za unaprjeđenje infrastrukture Oglednog biroa Novo Sarajevo)

Druge objave u kategoriji