Search

YEP radni materijal: Studija slučaja primjene novih pristupa u radu službi za zapošljavanje – Kanton Središnja Bosna

U naporima unaprjeđenja rada službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i YEP objavljuju svoj novi dokument “Studija slučaja primjene novih pristupa u radu službi za zapošljavanje – Kanton Središnja Bosna”, koju je pisao YEP stručni saradnik Josip Tolo, osoba poznata kao reformator službe za zapošljavanje čiji je višegodišnji rukovodilac.

Služba za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna je prva služba za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini prepoznala potrebu za izmjenama i unaprijeđenjem procesa rada kako bi se uspješno pružila bolja kvaliteta usluge eksternim i internim klijentima, a u skladu sa evropskim standardima.

Cilj Službe je bio da se steknu preduvjeti za primjenu svjetskih metoda rada, uključujući postojeće ljudske i materijalne resurse. YEP objavljuje dokument koji prikazuje put od osnivanja službe, do uvođenja novog koncepta rada i reakcije osoblja, ali i primjene svih promjena u praksi. Ključni izazovi sa kojima se Služba susrela su bili kako odrediti nove modele i pristupe u radu, profili i broj osoblja je potrebit za realizaciju tih zadaća, utvrđivanje principa djelovanja u tijeku provođenja novih metoda i pristupa u radu, utvrđivanje optimalnog potrebnog vremena i organizacija za izvođenje određenih radnji i procesa, utvrđivanje optimalnih materijalnih uvjeta za provođenje novih pristupa, i osiguranje izvješćivanja, praćenja kontrole i evaluacije procesa.

Uvođenjem novog pristupa radu razvijene su procedure rada ispostava/biroa za zapošljavanje; procedure za organizaciju, izvođenje i evaluaciju savjetovanja nezaposlenih lica; procedure o informiranju poslodavaca i posredovanju u zapošljavanju i procedure za organizaciju i rad lokalnog partnerstva.

Dokument je na kraju nezaobilazan resursni materijal koji sadrži detaljan opis pojedinačnih procedura i izmjena, novokreirane pravilnike i mnogobrojne obrasce za rad sa nezaposlenim licima / poslodavcima i lokalnim partnerima kao i obrasce za izvješćivanje, koji se mogu koristiti u reformi bilo koje službe u Bosni i Hercegovini, ali i izvan nje.

Studiju i priloge možete preuzeti ovdje.

(foro: YEP Zahvalnica Službi za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna)

Druge objave u kategoriji