Search

YEP priča o uspjehu: Kako je Vildana pronašla poslodavca?

Već tri godine širom BiH uz pomoć Klubova za traženje posla mladi stupaju u kontakt sa poslodavcima i dobijaju priliku za zaposlenje.

Najnoviji primjer navedene prakse je Vildana Ferizović (26), diplomirani sociolog koja je kao nezaposleno lice na evidenciji biroa za zapošljavanje Novo Sarajevo (JUSZZKS) pozvana da se uključi u novu aktivnu mjeru – Klub za traženje posla koja je razvojena u sklopu razvoja novih mjera za mlade u JU Služba za za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Obzirom da je posao tražila tri godine, Vildana se uključila u aktivnosti i zajedno sa voditeljem Kluba aktivno tražila posao tri sedmice.

Prema riječima Vildane, Klub je mjesto gdje nezaposlene osobe shvate da nisu oni jedini koji se suočavaju sa surovom realnošću na tržištu rada, ali da uz pomoć stručnih lica mogu spoznati sebe, svoje sposobnosti i pomoći jedni drugima da se zaposle.

„Bilo je jako korisno, jer upoznate druge osobe i shvatite da niste sami, ali i da postoje osobe u biroima za zapošljavanje koji žele pomoći nezaposlenima. Smatram da sam kvalitetno uložila te tri sedmice u traženje posla, unaprijedila sam svoj CV, propratno pismo i aplicirala sam kod dosta više poslodavaca, nego sam to činila ranije. Preporučila bih svim mladim osobama da ne gube nadu i da se uključuju u sve aktivnosti koje će im proširiti vidike i pomoći da realizuju svoje ciljeve.“

U toku treće sedmice u Klubu, mladi na osnovu liste poslodavaca koju im pripremi voditelj, nastoje ugovoriti intervju ili posjetu poslodavcu kako bi saznali nešto više o praksama zapošljavanja. Voditelj Kluba je zahvaljujući kontaktu sa lokalnom obližnjom kompanijom Development Studio d.o.o. dogovorila posjetu cijele grupe mladih iz Kluba za traženje posla pri JU Služba za za zapošljavanje Kantona Sarajevo, te je grupa obišla poslodavca. Nakon prezentacije poslodavca, desilo se prijatno iznenađenje i predstavnica kompanije je istog trenutka ponudila jednom od članova Kluba honorarni posao.

Vildana je zajedno sa još dvoje kolega iz svoje grupe prihvatila ponudu, te je nakon obavljenog intervjua počela raditi idući dan. Danas, Vildana radi kao administrator na poslovima unosa podataka u jednom prijatnom radnom okruženju, kako ona kaže, i nada se da će joj se na ovaj način otvoriti vrata za dalji profesionalni razvoj.

Ovo je samo jedan od primjera kako se kroz saradnju sa poslodavcem na vrlo brz i efikasan način može pomoći mladima ljudi kojima je samo potrebno pružiti priliku i brzo ih integrisati na tržište rada. Ovim putem se ujedno zahvaljujemo poslodavcu koji je na ovaj način podržao Klub za traženje posla i pružio priliku Vildani da stekne prvo radno iskustvo.

Ova aktivnost se realizuje u sklopu Projekta zapošljavanja mladih kojeg podržava Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC.

(foto: Voditelj sa grupom u Klubu za traženje posla pri Oglednom birou Novo Sarajevo)

Druge objave u kategoriji