Search

YEP Uspješne priče 2016

YEP Priče o uspjehu 2016. u kalendaru za 2017. godinu

Projekat zapošljavanja mladih  (YEP) daruje Vam Kalendar za 2017, s dvanaest uspješnih priča mladih žena i muškaraca koji su se uspjeli zaposliti zahvaljujući svom trudu i angažmanu te uz savjetodavnu podršku savjetodavaca u 27 Klubova za traženje posla  ili nakon obuke u nekom od osam trening centara Projekta Prilika Plus. Pored Kalendara darujemo Vam i uspješne priče sa devetnaest autentičnih priča mladih koje svjedoče da je uz pravu podršku moguće riješiti svoj status, a ne samo biti jedan od mnogih na evidenciji biroa za zapošljavanje.

Uspjeh ovih mladih ljudi je samo dio uspjeha 2909 mladih koji su se uspjeli zaposliti nakon učešća u Klubovima za traženje posla od kad je 2011.g. uvedena ove aktivna mjera u javne službe za zapošljivanje širom BiH.

Nadamo se da će i godina pred nama biti jednako uspješna te donijeti više zaposlenja za mlade širom Bosne i Hercegovine.

Druge objave u kategoriji