Search

YEP/IEEE: Radionica sa mentorima i studentskim timovima s ciljem daljeg razvoja ideja

U prethodnom periodu Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske i u partnerstvu sa međunarodnim Institutom inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je organizovao  takmičenje mladih inovatora u razvoju inovativnih poslovnih ideja: YEP/IEEE 2016 Ideathon-Hackathon nakon čega je održana Konferencija  u decembru kada su predstavljene inovacije i odabrana najbolja među njima.  

Danas je u Sarajevu u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo (Projekta zapošljavanja mladih (YEP)) počela dvodnevna radionica koja za cilj ima pružanje stručne podrške u osposobljavanju i razvoju vještina mentora i studentskih timova na teme preduzetništva i poslovno – strateškog planiranja.
Namjera je da se, korak po korak,  i mentori i studenski timovi vode ka razvoju ideja kako bi one postale održive i komercijalne, te da se preduprijedi mogućnost da kvalitetni biznisi ne budu realizovani, a za što je, kako to i svjetska praksa pokazuje, potreban kontinuirani kvalitetni mentoring i koučing.

Radionica sa mentorima 171502 (2)Radionica sa mentorima 171502 (1)

Druge objave u kategoriji