Search

Zavod u Brčkom započeo sa primjenom novog modela rada sa korisnicima usluga

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH je ove sedmice prešao u obnovljene prostorije i započeo sa radom po novim procedurama, uvodeći na taj način šaltersko poslovanje i savjetodavne usluge za svoje korisnike. Tome su prethodili višemjesečne pripreme na radnim procedurama, izrada Uputstva za rad sa korisnicima usluga, priprema metodoloških alata i obuka radnika i u konačnici građevinski radovi i opremanje savremenom opremom kako bi na najbolji mogući način isporučili kvalitetnu uslugu. 

Nove prostorije osim što pružaju adekvatne uslove za rad podižu i reputaciju Zavoda, jer se i korisnici usluga drugačije ophode prema radnicima koji imaju dostojanstvene uslove rada. U narednom periodu slijedi reaktivacija Kluba za traženje posla i jačanje savjetodavne funkcije, kao i praćenje ishoda novih usluga, prije svega efekata u zapošljavanju korisnika. 

U nastavku slijede fotografije sačinjene u novim prostorijama Zavoda. 

Druge objave u kategoriji