Search

Завод за запошљавање Републике Српске од септембра у потпуности прелази на електронско управљање документима

Данас је у просторијама Завода за запошљавање Републике Српске одржан радни састанак на којем је договорено да од 01.09.2017. године Завод за запошљавање Републике Српске у потпуности прелази на електронски систем управљања документима.

У ранијем периоду је извршена обука упосленика Завода и завршена је фаза тестирања система на нивоу појединачних филијала. Паралелно, су сви упосленици тестирали апликацију на радном мјесту уз интерну подршку од стране координатора и ИТ сектора Завода за запошљавање.  

Током сљедеће три седмице договорено је да координатори на нивоу појединачних филијала идентификују мање недостатке у раду, ако постоје, и да се упосленицима који су били спријечени да учествују на обука омогући једнодневна обука коју ће изводити координатори на лицу мјеста у општинским бироима. 

Циљ увођења електронског система за управљање документима је повећање ефикасности рада Завода за запошљавање, односно брзине обраде предмета који се тичу главних корисника услуга завода: незапослених лица и послодаваца. Додатно, електронском похраном података повећава се ниво сигурности, кориштењем електронске архиве, подаци се штите од физичких оштећења.

Менаџмент Завода за запошљавање Републике Српске врло истрајно подржава процес увођења електронског управљања документима што је видљиво кроз набавку неопходне ИТ опреме и ангажовање људских ресурса на свим нивоима Завода, како би се омогућио прелазак на електронско пословање.

Влада Швајцарске кроз активности Пројекта запошљавања младих директно подржава увођење новог система рада, поучени посљедицама катастрофалних поплава током маја 2014. године када је изгубљена комплетна документација филијале Добој, те је тада у договорено да се пређе на електронско управљање документима што је једна од мјера смањења ризика од катастрофа. 

 

Druge objave u kategoriji