Search

Završena interna uvodna obuka Zavoda za zapošljavanje Republike Sprske

Danas je završena interna uvodna obuka za zaposlenike Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske koju su realizovali interni treneri Mladen Vrećo i Saša Marić. Obuci je prisustvovalo 16 zaposlenika Zavoda – biroa za zapošljavanje, uglavnom novozaposlenih radnika te je upravo Uvodna obuka o novim metodama rada predstavljala i izvjestan vid uvođenja u  posao.

Podsjećamo da je Uvodna obuka za primjenu novih metoda rada zapravo i preduslov za dalje osposobljavanje i učešće u naprednim obukama, a namijenjena je zaposlenicima koji obavljaju poslove savjetodavca ili šefa biroa. Uvodna obuka tretira osnovne principe primjene novog modela rada obrađujući pri tome teme kao što su efikasna šalter sala, rad sa lakše i teže zapošljivim osobama, savjetodavni alati, individualni plan zapošljavanja ali se dotiče i tematike saradnje sa poslodavcima. Realizacija ove obuke bazirana je na interaktivnom radu te pored prezentacija uključuje i praktične vježbe – simulacije. Obuka je, suštinski, podijeljna na 9 tematskih cjelina.  

Izgradnja internih kapaciteta Zavoda za provođenje obuka je svakako jedan od ciljeva Projekta zapošljavanja mladih kojim se osigurava samoodrživost sistema obuka. Jedan je i od zaključaka prethodno održanog sastanka sa predstavnicima Zavoda gdje je naglašeno da je jedna od osnovnih namjera aktivnosti koje se provode prenos realizacije programa razvoja ljudskih kapaciteta na Zavod, pri čemu je posebno važan aspekt razvoja grupe internih trenera, plana obuka za 2019.godinu ali i sadržaj kurikuluma tih obuka. 

U tom smislu, neke od osnovnih aktivnosti Zavoda u prestojećem periodu odnose se i na pripremu Plana obuka za 2019.godinu, pri čemu će Projekat pružiti podršku u implementaciji, monitoringu i praćenju efeketa obuke. 

Važno je istaknuti da Zavod trenutno raspolaže sa četiri certificirana interna trenera koji su prethodno osposobljeni da interno obučavaju zaposlenike, prije svega o novim metodama rada.

Na kraju današnje obuke izvršena je evaluacija iste ali i testiranje u cilju valorizacije stečenog znanja. U konačnici, 16 savjetodavaca je položilo test te su certficirani. 

Druge objave u kategoriji