Search

YEP inkubator poslovnih ideja: Sastanak sa načelnikom Općine Kladanj

Rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr Ranko Markuš u srijedu 28.11.2018. godine je sa saradnicima posjetio općinu Kladanj prilikom čega je održan sastanak sa Općinskim načelnikom Jusufom Čavkunovićem i nadležnim službama Općine.

Tokom sastanka razgovarano je podršci korisnicima koji su prošli kroz aktivnosti YEP inkubatora poslovnih ideja Kladanj. Na području općine Kladanj kroz ovaj projekat već su podržane četiri poslovne ideje sa po 5.000,00 KM, a tokom sastanka prezentirani su i dalji vidovi podrške za poduzetnike iz Kladnja. Prezentirane su i pojedinosti predstojećeg 6. Foruma Službi zapošljavanja koji će se održati pod nazivom “Pokreni nešto dobro” 10.12.2018. godine u Sarajevu.

Inače, u Kladnju je u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) izvršena i rekonstrukcija prostorija Biroa za zapošljavanje kako bi se resursi službe koristili za direktan rad sa klijentima i nezaposlenim licima i poslodavcima te osigurala podrška nezaposlenim osobama za adekvtaniji pristup i uključivanje na tržište rada.

Druge objave u kategoriji