Search

Željka Cvijanović: Rezovi u javnom sektoru već od januara

BANJALUKA, Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da će biti reorganizacije ili ukidanja pojedinih agencija, uprava i upravnih organizacija, i istakla da će se nova Vlada Srpske time baviti već u januaru.

Cvijanovićeva je naglasila da nije planirano otpuštanje radnika u javnoj upravi, ali da će njihov broj biti smanjivan prirodnim odlivom, a biće zamrznuto zapošljavanje i ograničen fond plata.

„Namjera je da zadržimo dostignuti nivo davanja kada je riječ o budžetskim korisnicima. Plate neće rasti, ali je cilj da se radi na poboljšanju materijalnog statusa penzionera“, rekla je Cvijanovićeva za „Glas Srpske“.

Govoreći o podsticaju razvoju privrede, ona je istakla da Vlada namjerava zadržati stimulativnu poresku politiku, odnosno najniže poreske stope u domenu oporezivanja imovine i dohodaka građana i privrednih subjekata i obezbijediti rasterećenje obaveza na rad za novozaposlene radnike na određeni vremenski period da bi se podstakla preduzeća da zaposle novu radnu snagu.

Prema njenim riječima, građani Republiike Srpske mogu da očekuju reformsku 2015. godinu, sa puno mjera usmjerenih na stabilizaciju cjelokupnog sistema, što je i najavljeno Ekonomskom politikom.

„Nastojaćemo da održimo dostignuti nivo prava i davanja, što se vidi planiranim budžetom. Mogu da očekuju godinu u kojoj će biti nastavljene započete investicije u energetici, zdravstvu, infrastrukturi, sistem zaštite od poplava i drugim oblastima, jer se time poboljšavaju uslovi za život građana, ali i angažuje domaća radna snaga“, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da su prioritet privredni rast, poboljšanje likvidnosti privrede i povećanje broja zaposlenih, borba protiv sive ekonomije, veća naplata javnih prihoda, kao i racionalizacija u svim oblastima.

Odgovarajući na pitanje kada se mogu očekivati rezultati provođenja Strategije za borbu protiv korupcije, Cvijanovićeva je rekla da se na ponovljenim konkursima za članove predmetne komisije nisu prijavili članovi iz medija i univerzitetske zajednice.

„Akcioni planovi su izrađeni, a Strategija je napravljena u saradnji sa evropskim partnerima, i to po uzoru na moderne prakse u zemljama EU. Institucionalni okvir i legislativa su se, takođe, razvijali u okviru te saradnje i na osnovu zajedničkih dokumenata i sporazuma. Ali, cjelokupni sistem se mora stalno nadograđivati i vlada je opredijeljena da to radi“, rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je naglasila da nema osnova za kritike opozicije da se Vlada previše zadužuje, jer Srpska ne spada u red visoko zaduženih zemalja, redovno servisira dug, kao i tekuće obaveze, te više vraća duga nego što se zadužuje.

Kada je riječ o spoljnoj politici, Cvijanovićeva je naglasila da je prioritetno dalje jačanje pozicije Republike Srpske institucionalnim i svakim drugim kontaktima sa partnerima u svijetu.

Druge objave u kategoriji