Search

Željko Rajić: Pozitivne promjene na tržištu rada

SARAJEVO, Agencija za rad i zapošljavanje BiH je, nakon dužeg vremena, konstatovala pozitivne promjene na tržištu rada, kako u rastu broja zaposlenih, tako i u padu broja nezaposlenih lica, izjavio je zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH Željko Rajić.

On je precizirao da je broj zaposlenih lica od januara do novembra 2014. godine konstantno bio u porastu, dok je broj nezaposlenih od marta, prvi put nakon 2009. godine, bilježio kontinuirano smanjenje u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Rajić je na konferenciji za novinare rekao da je broj zaposlenih u BiH od januara do septembra bio za 1,5 odsto viši u odnosu na isti period prethodne godine.

Najveći rast zaposlenosti u proteklom periodu, ističe Rajić, zabilježen je u sektorima administrativne, pomoćne i uslužne djelatnosti, ostale uslužne djelatnosti, djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva, zatim prerađivačke industrije, poljoprivrede ribolova i šumarstva.

On je rekao da je od januara do oktobra ove godine broj zaposlenih u sektoru administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti bio veći za 7,8 odsto, u sektoru ostale uslužne djelatnosti za 6,2 odsto, u sektorima hotelijerstva i ugostiteljstva za 5,6 odsto i prerađivačke industrije za 4,6 odsto u odnosu na isti period 2013. godine.

Najveće smanjenje broja zaposlenih lica u istom periodu zabilježeno je u sektorima trgovine na veliko i malo 2,3 odsto, građevinarstva 0,9 odsto i finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 0,7 odsto, te u javnoj administraciji 0,5 odsto.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2014. godinu, radnu snagu u BiH je činilo 1.120.000 lica, dok je neaktivnih bilo 1.445.000 lica. U okviru radne snage zaposlenih je bilo 812.000, a nezaposlenih 308.000.

Rajić je naglasio da je stopa nezaposlenosti najviša bila među mladima starosti od 15 do 24 godine i iznosila je 62,7 odsto, što je u odnosu na prošlu godinu povećanje za 3,6 odsto.

Broj aktivnih i neaktivnih lica koji čine radno sposobno stanovništvo se smanjio u odnosu na 2013. godinu za 1,3 odsto. Radna snaga – aktivno stanovništvo smanjila se za 1,1 odsto, broj zaposlenih lica manji je za 1,2 odsto, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za jedan odsto u odnosu na 2013. godinu.

Stopa zaposlenosti veća je u odnosu na 2013. godinu za 0,1 odsto i u 2014. godini je 31,7 odsto.

Prema anketi, nezaposleno je 55,8 odsto muškaraca i 44,2 odsto žena. Obrazovna struktura nezaposlenosti pokazuje da 68,3 odsto čine lica sa završenom srednjom školom, 19,7 odsto su lica sa osnovnim obrazovanjem i niže, dok je 12 odsto završilo višu školu, fakultet, akademiju, magistraturu ili doktorat.

Rajić je naveo da je Agencija u ovoj godini posredovala u zapošljavanju u inostranstvu više od 2300 građana, koje se odvijalo u sklopu Sporazuma o zapošljavanju građana BiH u Sloveniji, te u okviru dogovora o zapošljavanju medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom u Njemačkoj.

On je istakao da Agencija inicira i nove sporazume o zapošljavanju građana BiH u Hrvatskoj i Kataru, te očekuje da se intenziviraju pregovori o zapošljavanju i socijalnom osiguranju građana BiH sa Rusijom i Crnom Gorom.

Rajić, između ostalog, očekuje da se nastave pregovori o socijalnom osiguranju sa Kanadom i Australijom. Srna

Druge objave u kategoriji