Search

Zumiraj zapošljavanje mladih u Prijedoru

Nakon što su ranije održane radionice u Trebinju i Doboju danas se u Prijedoru također održava radionica za pedagoge koja je naišla na odličan odziv pedagoga i psihologa svih srednjih škola regije Prijedor koji su pozdravili ovakav inovativni pristup u radu Zavoda, kada je u pitanju karijerna orijentacija i informisanje učenika završnih razreda srednjih škola. 
Prisutne je pozdravio Zdravko Suvajac, rukovodilac Filijale Prijedor koji je pojasnio da se Zavod za zapošljavanje Republike Srpske  opredijelio da promijeni pristup aktivnostima karijernog informisanja i usmjeravanja učenika završnih razreda srednjih škola.

Ubuduće će zaposlenici u svom radu sa stručnim službama srednjih škola koristiti priručnik “Zumiraj zapošljavanje mladih” kojim je predviđeno korištenje audiovizuelnih materijala iz dokumentarnog filma “Pravila igre”. Iako pedagozi tokom današnje radionice ističu kao veliki problem sve manji broj đaka i sve manji broj  odjeljenja, ipak su saglasni da fokus treba biti na ranoj intervenciji kako bi se pokušalo uticati da mladi izvrše pravilan odabir budućeg zanimanja ako nastavljaju dalje školovanje, te da budu informisani i pripremljeni šta je to što mogu očekivati kada se nađu na tržištu rada. Naročito je važno što su se današnjom radionicom upoznali i sa uslugama savjetovanja koje pruža Filijala Prijedor, što je za većinu bila nepoznanica tako da će maturante moći adekvatno uputiti obzirom na zakonski rok prijave na evidenciju po završetku obrazovanja za one koji ne nastavljaju sa fakultetskim obrazovanjem. 
Planiranje karijere je rezultat aktivnosti pojedinca u poslovnom, porodičnom i društvenom životu, i predstavlja razvoj pojedinca u učenju i radu tokom života. Upravljanje karijerom je dugotrajan proces, koji podrazumijeva lični razvoj, planiranje karijere, izgradnju ličnog profila, izbor prave radne organizacije.  O ovim i drugim pitanjima vezanim za upravljanje karijerom, a u svrhu usmjeravanja učenika srednjih škola se razgovara na današnjoj radionici koju vodi viši stručni saradnik Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Dragan Dragojević, a cijeli proces prati Venesa Omerhodžić, viši stručni saradnik za sektor zapošljavanja Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

 Zumiraj Prijedor (3)

 

Druge objave u kategoriji