Search

Значајан пад незапослености у Републици Српској

Директор Завода за запошљавање Републике Српске Милко Чолаковић истиче да је значајнији пад незапослености по мјесечним показатељима забиљежен од марта 2013. и да тај тренд и даље траје.

Чолаковић наглашава да се на евиденцији Завода 30. новембра 2013. налазило 148.496 незапослених, што је за 4.084 лица или 2,7 одсто мање у односу на исти мјесец 2012. године.

Он напомиње да је у односу на просјек незапослености у 2012. години сада стање мање за 4.729 или око три одсто.

Када је ријеч о квалификационој структури незапослених, Чолаковић наводи да су најзаступљенији квалификовани и ВКВ радници – 54.425 или 36,7 одсто, средња стручна спрема 41.638 или 28 одсто, што значи да 65 одсто свих евидентираних чине лица са завршеним трећим и четвртим степеном образовања.

Слиједе неквалификовани и полуквалификовани радници – 37.118 или 25 одсто, те лица са ВСС 13.118 или 8,8 одсто.

„Знатан је пораст учешћа високе стручне спреме у протеклих пет година, што говори податак да је крајем 2009. године на евиденцији било 5.249 ових лица или 3,6 одсто од укупног броја, а у новембру ове године их је 13.118 или 8,8 одсто“, наводи Чолаковић.

Од укупног броја незапослених 67,6 одсто су лица старости до 45 година, 45.367 или 30,6 одсто чине млади до 30 година и 55.061 или 37,1 одсто лица старости од 30 до 45 година.

Заступљеност лица старости од 45 до 60 година износи 44.652 или 30,1 одсто од укупног броја евидентираних, док је 2,3 одсто лица старости од 60 до 65 година.

Чолаковић каже да с циљем смањења броја незапослених у Српској, Завод за запошљавање, у складу са акционим планом запошљавања, проводи седам пројеката, према којима је до сада запослено 4.301 лице, за шта су издвојена средства у износу од 11.868.617 КМ.

Пројектом подршке запошљавања у привреди Републике Српске у 2013. години планирано је издвајање 8.099.000 КМ и запошљавање 3.056 лица, а до сада је запослено 1.737 лица, за шта је утрошено 4.482.500 КМ.

За пројекат запошљавања у пољопривреди, чија је укупна вриједност 3.922.858 КМ за запошљавање 490 лица, до сада су одобрена средства за запошљавање 480 лица у износу од 3.741.193 КМ.

Према његовим ријечима, у наредном периоду очекује се склапање уговора и заснивање радног односа лица по овом пројекту.

Чолаковић каже да је, према пројекту подршке запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске, ратних војних инвалида и незапослених демобилисаних бораца „Заједно до посла“, до сада запослено 823 лица, за шта је утрошено 3.424.500 КМ. За овај пројекат је планирано пет милиона КМ и запошљавање 1.145 лица.

Пројекат подршке мрежама социјалне заштите и запошљавању – ССНЕСП пројекат проводи се у четверогодишњем периоду, почевши од 2011. године, а финансиран је кредитним средствима Свјетске банке, из којих се око 4.400.000 долара усмјерава у запошљавање теже запошљивих и социјално угрожених лица која се налазе на евиденцији незапослених.

Директор Завода за запошљавање истиче да је до сада у оквиру овог пројекта запослено 2.334 лица, за шта је утрошено 4.179.134 КМ, од чега је у току 2013. године запослено 1.411 лице, за шта је утрошено 2.497.738 КМ.

Пројекат подршке стицању радног искуства младих у својству приправника односи се на запошљавање приправника у области привреде, пољопривреде и правосуђа. Вриједност пројекта је 2.849.760 КМ и планирано је запошљавање 346 лица средње, више и високе спреме. До сада је по пројекту запослено 181 лице за шта је издвојено 1.232.540 КМ.

Чолаковић напомиње да је у Републици Српској проведен и пројекат подршке запошљавању Рома у вриједности 220.000 КМ и да је финансиран средствима Министарства за људска права и избјеглице БиХ. У току ове године запослено је 31 лице, за шта је издвојено 204.000 КМ.

„Пројекат јавних радова проводи се у 25 општина Републике Српске, а вриједност пројекта је 702.298 КМ и до сада је запослено 449 лица“, подсјетио је он и навео да пројекат проводи Јединица за координацију при Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске у сарадњи са Заводом за запошљавање.

Чолаковић наглашава да, осим пројеката запошљавања, Завод доста пажње посвећује и савјетодавном раду са незапосленим лицима.

 

Срна, 08.01.2014.

Druge objave u kategoriji