Search

Усвојен Финансијски план и Програм рада ЈУ ЗЗЗРС за 2019. годину

Управни одбор ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске је на данашњој сједници одржаној у Палама разматрао је и усвојио Финансијски план ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске и Програм рада Завода за 2019.годину.

Програмом рада предвиђено је да се тежиште активности усмјери на мјере активне политике запошљавања, односно активног дјеловања на тржишту рада које имају за циљ стварање повољнијих услова запошљавања, подизање нивоа активности на тржишту рада као и повећање укупне запослености у Републици Српској.

Када су у питању програми које ће реализовати Завод за запошљавање из властитих средстава у 2019.години, исти ће бити усмјерени на подстицај запошљавања у привреди за које је и ранијих година постојао велики интерес. Приликом креирања самих програма у обзир ће бити узете различите циљне групе дефинисане Стратегијом запошљавања Републике Српске 2016-2020. Планирана средства износе 9.398.000 КМ.

По Пројекту подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника из категорије запошљавање дјеце погинулих бораца, одборене су средства за 25 лица у износу 280 806 КМ.

Програмом рада предвиђено је брзо и ефикасно извршавање свих послова везаних за остваривање права незапослених, као и благовремена исплата остварених материјалних права. Планирана средства за остваривање права на бруто новчану накнаду за 2019.годину су 16.000.000 КМ.

Имајући у виду остварени тренд запошљавања лица са евиденције у 2018.години посредничком функцијом Завода и мјерама активне политике запошљавања, планирано је да се у 2019.години запосли 37.000 незапослених са евиденције Завода. Закључно са новембром мјесецом 2018 на евиденцији незапослених Завода, пријављено је 97.193 лица што је за 18.154 или 15.7% мање у односу на исти период у 2017.години.

У поређењу са претходним годинама Завод је забиљежио пад броја активних тражилаца посла што указује на постепену стабилизацију стања у области запошљавања.

Завод за запошљавање ће уз подршку Пројекта YEP наставити унутарњу реформу процедура и услуга, у том смислу јачати уведене методе рада, индивидуално и групно савјетовање, а уз то наставити са инфраструктурним пројектима како би се омогућили квалитетнији увјети за провођење нових услуга. У наредној години три кључна поља дјеловања ће бити примјена индивидуалног савјетовања путем евалуације Индивидуалних планова запошљавања, кориштење система за мјерење учинака и изградња капацитета запосленика Завода са примарним циљем да се ојачају интерни потенцијали за пренос знања и вјештина као и координацију обука, у складу са компетенцијским оквиром за кључне пословне процесе како би запосленции Завода пролазили само оне обуке које су у директној вези са пословима које обављају.

Druge objave u kategoriji