Search

2018. godina- u znaku reforme Javnih službi za zapošljavanje i inovativnih pristupa zapošljavanju mladih!

Pojekat zapošljavanja mladih (YEP) je uz podršku Vlade Švajcarske protekle godine radio na unapređenju efikasnosti JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta te pet kantonalnih službi za zapošljavanje. Tokom ovog procesa pružena je podrška u prilagodbi infrastrukture, razvoju ljudskih resursa, uvedeni su savjetodavni alati sve u cilju kvalitetnijih usluga za krajnje korisnike nezaposlene i poslodavce. 

Ono što je obilježilo godinu iza nas jeste činjenica da su se ovom procesu  pridružile i Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Županijski zavod za upošljavanje Livno, Služba za upošljavanje Županije Posavske te Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona sa kojima su već potpisani Memorandumi o razumijevanju te je u toku izrada Akcionih i investicijskih planova. Izgledno je da će naredne godine ovim procesom u konačnici biti obuhvaćene sve službe za zapošljavanje u BiH što je više nego očigledna potvrda da službe prepoznaju potrebu za reformom koja će njihov rad uskladiti  sa evropskim trendovima. 

Reforma službi za zapošljavanje u narednoj godini će podrazumijevati sljedeće:

  • dalje unapređenje rada i funkcionisanje Javnih službi za zapošljavanje koje su već uključene u reformski proces – specijalističke obuke za savjetodavce, coaching, primjena aktivne mjere grupnog savjetovanja u pet biroa ZZZRS, ali i u ostalim JSZ u skladu sa širenjem novog modela rada; 
  • širenje Reformskog paketa u pet kantonalnih službi što će uključivati razdvajanje poslova evidentičara i savjetodavaca; uvođenje savjetodavne metodologije (koji i kakvi alati se koriste u savjetodavnom procesu prema potrebama nezaposlenih osoba; uvođenje sistema upravljanja učincima kao efiksanog alata za planiranje aktivnosti i praćenje rezultata JSZ-a, obuke za zaposlenike prema novom modelu rada, provođenje TNA itd;
  • Nastavak aktivnosti u sklopu YEP Inkubatora poslovnih ideja što podrazumijeva saradnju sa 33 lokalne zajednice u cilju razvoja preduzetništva i podrške samozapošljavanju mladih kao i aktivnosti u sklopu YEP/IEEE Inovacijskog izazova te razvoj Lokalnih partnerstava za zapošljavanje – sve u cilju kreiranja inovativnih riješenja i novih radnih mjesta kako bi se unaprijedila situacija na tržištu rada.

Kako bi se uspješno koordiniralo reformom YEP će koristiti mehanizam Foruma službi  zapošljavanja koji  je zamišljen kao zajednička platforma javnih službi za zapošljavanje i ostalih aktera na tržištu rada kako iz BiH tako i iz regije.

Vjerujemo da se ovakvim sveobuhvatnim pristupom može postići da šira javnost prepozna važnost potrebe za ovakvim vidovima angažmana, kako na nivou inistitucija tako i na individualnom nivou svakog pojedinca. Bez ikakve dileme godina pred nama je godina reforme i promjena za koje vjerujemo da će biti na dobrobit svih građana i građanki BiH. Tim Projekta zapošljavanja mladih (YEP) želi Vam se najbolje u 2018. godini, kako u poslovnom tako i u privatnom životu.”

 

Druge objave u kategoriji