Search

YEP Inkubator poslovnih ideja: Uvodna radionica za opštinske koordinatore

Danas se u Sarajevu, u zgradi Privredne komore Kantona Sarajevo, održava uvodna radionica za opštinske koordinatore koji će biti zaduženi za koordinaciju aktivnosti YEP Inkubatora poslovnih ideja u svojim lokalnim zajednicama.  

Prethodno su, 15.decembra, u sklopu 4. Foruma službi zapošljavanja potpisani ugovori sa 33 lokalne zajednice čime je formalizovana saradnja u kontekstu implementacije programa podrške preduzetništvu.  Cilj programa je uspostava partnerstva lokalnih aktera u izgradnji preduzetničkog ekosistema i okruženja koje stimuliše potencijalne poduzetnike na pokretanje poslovnih poduhvata.

Kako je već i ranije naglašeno, za uspješnu realizaciju programa u specifičnoj lokalnoj zajednici, stručni i finansijski resursi Projekta zapošljavanja mladih (YEP) moraju biti dopunjeni resursima ključnog lokalnog partnera, te je u pomenutom kontekstu neophodna jasna raspodjela odgovornosti definisanih akcionim planovima. 

Cilj današnje radionice je utvrditi jasne planove, tehničke i praktične elemente koordinacije i interne komunikacije predstavnika YEP-a i koordinatora u lokalnim zajednicama; pri čemu dijapazon odgovornosti predstavnika lokalnih zajednica/organa lokalne uprave primarno podrazumijeva koordinaciju pristupa adminstrativno/logističkim resursima, logistička podrška i stručno učešće u mentorstvu te javna promocija programa. 

YEP Inkubator poslovnih ideja razvijen je u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švicarske. 

Druge objave u kategoriji