Search

Jedan od najtežih zadataka u 2018.godini zapošljavanje mladih u Srebrenici

Biroi Bratunac i Srebrenica su u novembru bili domaćini posjete predstavnice Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koja je za cilj imala procjenu trenutnog stanja u ovim biroima kako bi se planirale aktivnosti u skladu sa Programom rada Zavoda za 2018.g kojim je predviđeno da se aktivna mjera Klub za traženje posla implementira u još pet biroa – pored Biroa Srebrenica – u biroima Laktaši, Istočno Novo Sarajevo, Prnjavor i Foča. 

Tokom posjete je konstatovano da bi provođenje aktivne mjere Klub za traženja posla bilo dobro organizovati na način da biro Srebrenica osigura prostor za grupni rad dok bi program Kluba provodili savjetodavci biroa Bratunac. Interesantno je da pozicije evidentičara nisu sistematizovana u ovim biroima, dakle fokus je na savjetodavcima što je definitivno pravac u kojem trebaju ići mali biroi kako bi se pružila svrsishodna usluga Zavoda- savjetodavna, a ne evidentičarska. 

Iz Zavoda za zapošljavanje kancelarije Srebrenica ističu da je godinama broj na evidenciji približno isti jer nije došlo do otvaranja velikih fabrika i pogona koji bi upošljavali ljude.

“Broj lica na evidenciji varira do 50, manje ili više, već godinama. Ove godine ukupan broj nezaposlenih lica je 1.811, od čega 1.280 aktivne radne snage”, kaže Veljko Petrović iz Zavoda za zapošljavanje kancelarije Srebrenica.

On ističe da je veliki broj nekvalifikovanih radnika koji aktivno traže posao 481, dok je kvalifikovanih radnika 346, sa srednjom stručnom spremom je 322, višom stručnom spremom 14, dok je visokokvalifikovanih osoba na evidenciji 81, a 8 njih ima završen master. Od ukupnog broja lica koja aktivno traže posao 1.280, 243 su mlade osobe do 30 godina.

Da će ovo biti izuzetno težak zadatak pokazuje i ekonomsko stanje u Opštini Srebrenica. Prema zvaničnim informacijama Odjeljenja za privredu i razvoj opštine Srebrenica u 2017. godini ukupno je otvoreno 23 radnje raznih profila i djelatnosti dok je odjavljeno 27 i četiri privremeno zatvoreno.

Prošle godine na teritoriji opštine Srebrenica prijavljeno je 29 radnji dok je odjavljeno čak 40, a kako je rečeno iz pomenutog odjeljenja, više je otvoreno radnji zbog podsticaja Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske za zapošljavanje, a trend zatvaranja radnji u poređenju sa otvaranjem nastavlja se i dalje.

Prema procjeni nadležnih u ovoj opštini živi oko 6.000 ljudi na izuzetno razuđenoj teritoriji od preko 520 kvadratnih kilometara. U gradskom dijelu smatra se da živi od 800 do 1.000 ljudi. Srebrenica je jedna od rijetkih opština koja nema pekaru, mesaru, a zbog kilograma mesa, građani moraju da izdvoje dodatnih 5 KM za prevoz taksijem do susjednog Bratunca kako bi kupili svježe meso.

Nekoliko puta do sada otvarana je mesara, ali zbog malog broja ljudi i loše platežne moći od oktobra je privremeno zatvorena do početka naredne godine.

“Pazara prošlog mjeseca bio je izuzetno loš i sa njim nisam mogao da pokrijem osnovne troškove zbog čega sam odjavio radnju”, kaže Azem Begić i ističe da je mesaru morao privremeno da zatvori jer ne želi da ide u gubitak.

Privremeno je zatvorena i jedina piljara u gradu jer je tokom zime posao smanjen.

Pored mesare, pekare, stanovnici Srebrenice nemaju ni druge radnje kao što su prodavnice sportske opreme, odjeće, obuće, usluge sajdžije, zlatara, krojača zbog čega moraju da putuju do obližnjih gradova u našoj zemlji ali i susjednoj Srbiji, a nedavno je zatvorena jedina trafika gdje se prodavala štampa.

Već petnaest godina na hiljade ljudi svakodnevno napušta Srebrenicu u potrazi za poslom, boljim društvenim i socijalnim životom, ali i bez optimizma da u ovom mjestu može biti bolje.

Izvor: YEP, Al Jazeera 

Druge objave u kategoriji