Search

5. Forum službi zapošljavanja: Sastanak Organizacionog odbora

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine uz podršku Vlade Švicarske, u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) organizuju peti Forum službi zapošljavanja pod nazivom “Projekti tehničke podrške Javnim službama za zapošljavanje”. 

Forum je predviđen kao događaj koji okuplja predstavnike javnih službi za zapošljavanje i drugih aktera na tržištu rada kako bi kroz konstruktivan dijalog razgovarali o konkretnim promjenama u sistemu javnih službi za zapošljavanje te drugim relevantnim pitanjima. 

U plenarnom dijelu Foruma fokus će biti na tehničkoj i stručnoj podršci međunarodnih projekata i donatora koji doprinose reformi sektora rada i zapošljavanja, unapređenju efikasnosti javnih službi za zapošljavanja, kao i mogućnostima za sinergiju i unaprjeđenje koordinacije. Takođe je predviđeno i održavanje tematskih sesija kao i održavanje Konferencije “Savremeni izazovi na tržištu rada”.

Njegujući participativne principe u pripremi Foruma danas je održan prvi Organizacioni odbor Foruma službi zapošljavanja, a kojem su prisustvovali predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje BiH, predstavnici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dok su predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje opravdano odsutni. Današnji sastanak nastavak je prethodno započetih organizacionih aktivnosti. 

5. Forum službi zapošljavanje biti će fokusiran na razmjenu iskustava u oblasti projekata tehničke pordške javnim službama za zapošljavanje dok će svoja iskustava sa Službama/Zavodima, kroz panel sesiju, podijeliti predstavnici Službe za zapošljavanje Slovačke, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH, Međunarodna organizacija rada (ILO) kao i predstavnici Regionalnog vijeća za saradnju. 

Pored planirane panel sesije, u okviru Foruma održati će se i radionica koja je fokusirana na coaching podršku u javnim službama za zapošljavanje a koja je nastavak prethodno započetih aktivnosti Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u Službama/Zavodima koje su bile fokusirane na pružanje podrške savjetodavcima. Tokom radionice obradit će se takođe i teme kao što su “IPZ kao alat u savjetodavnom radu” te “Procjena, praćenje i evaluacija kvalitete IPZ-a”. Coaching radionica realizuje se u saradnji sa Konsultantskom mrežom EmployID. 

 

 

 

Druge objave u kategoriji