Search

Prihvaćen izvještaj FZZZ: U Federaciji BiH zaposleno 98.877 osoba

Federalna vlada prihvatila je izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu, koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH radi razmatranja. U skladu sa zakonskim prioritetima u 2017. godini, navedeno je u ovom izvještaju, Federalni zavod za zapošljavanje je značajna financijska sredstva usmjerio županijskim službama za zapošljavanje za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba (novčana naknada, zdravstveno osiguranje i mirovinsko-invalidsko osiguranje nezaposlenih osoba). Kako je priopćeno iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, ovo je učinjeno jer sredstva ostvarena uplatom doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, koja su na raspolaganju županijskim službama za zapošljavanje, nisu bila dovoljna za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i pokrivanje administrativnih troškova.

Federalni zavod je, u skladu s raspoloživim planiranim financijskim sredstvima, nakon odobrenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, uplatio nedostajuća sredstva županijskim službama za zapošljavanje u iznosu od 10.701.380 KM. Također, osigurana su sredstva za realizaciju mjera i programa aktivne politike zapošljavanja započenih u prethodnom razdoblju, kojima je obuhvaćeno oko 15.000 osoba, i to Program sufinanciranja zapošljavanja i sufinanciranja stjecanja prvog radnog iskustva 2015 (Prvo radno iskustvo 2015., Prilika za sve 2015., Sezonsko zapošljavanje 2015., Vaučer za posao 2015., Program Start up 2015., Program zapošljavanja Roma u 2015., Program sufinanciranja zapošljavanja 2016. (Prilika za sve 2016, Periodično zapošljavanje 2016. i Vaučer za posao 2016.), Program pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2016.

– Obukom do zaposlenja, Program sufinanciranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede i Program zapošljavanja Roma u 2016. godini. Srazmjerno raspoloživim financijskim sredstvima Federalnog zavoda, u 2017. godini stvorene su pretpostavke za provođenje novih mjera. Između ostalih, lani su realizirani Program sufinanciranja zapošljavanja – Prvo radno iskustvo 2017 (1.010 osoba), Periodično zapošljavanje (2.707 osoba), Vaučer za posao (1.999 osoba), Javni radovi (108 osoba), Program sufinanciranja samozapošljavanja Start up (580 osoba), Program sufinanciranja zapošljavanja PLUS, Prvo radno iskustvo PLUS (301 osoba), Periodično zapošljavanje PLUS (353 osobe), Vaučer za posao PLUS (407 osoba). Također, realizirani su programi Javni radovi PLUS (49 osoba), sufinanciranje samozapošljavanja Start up PLUS (95 osoba), Program pripreme za rad – Obukom do zaposlenja (336 osoba), zapošljavanje i samozapošljavanje Roma za 2016. (95 osoba) i 2017. godin u (55 osoba).

Potpisani su ugovori o sufinanciranju zajedničkih projekata s drugim organizacijama i institucijama, te omogućeno zapošljavanje i obuka 1.019 osoba. Prema statističkim pokazateljima, u 2017. godini je sa evidencija službi za zapošljavanje u Federaciji BiH zaposleno 98.877 osoba, a na evidenciju nezaposlenih po prestanku radnog odnosa prijavilo se 75.911 osoba, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Druge objave u kategoriji