Search

Iskustva YEP-a predstavljena na Konferenciji povodom Međunarodnog dana poduzetništva žena 2017

Danas je u povodu Women’s Enterpreneuership Day/Međunarodnog dana poduzetništva žena 2017. u organizaciji Udruženja poslovnih žena u BiH održana Konferencija pod nazivom: KAKO RAZBITI STRAH OD„POGLEDA U OGLEDALO“?. 

Iskustva i rezultate u pogledu savjetodavne podrške u sistemu javnih službi za zapošljavnje prema nezaposlenim, ženama i muškarcima, te općenito svoja iskustva u provedbi različitih aktivnosti usmjerenih na osnaživanje mladih žena i muškaraca je predstavila predstavnica Projekta YEP, gđa Venesa Omerhodžić Klempić. Međunarodni dan poduzetništva žena globalni događaj je koji je inspiriran ženom i koji daje značaj ženi na način da ukazuje na njena poduzetna iskustva i dostignuća. Na taj dan ukazujemo na primjere i učešće žena koje su obilježile događaje i dešavanja, ukazujući na izazove sa kojima su se suočile kao poduzetnice i liderke.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) se pridružuje Ujedinjenim Narodima i ženama u 144 zemlje širom svijeta a kako bi označili ovaj globalni pokret koji uveličava i daje značaj ženi, svih godišta, a uz poruke i diskusiju liderki ekonomskog, političkog i društvenog života. Razmjenom dobrih praksi, ali i problema na terenu su danas razmijenili predstavnici realnog sektora, međunarodne i diplomatske zajednice u cilju definiranja problema i davanju preporuka koje će omogućiti napredak ekonomskog razvoja, ali i ostanak mladih žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini.

 

Druge objave u kategoriji