Search

Analiza Direkcije za ekonomsko planiranje BiH: slabija ekonomska aktivnost kao rezultat poplava

U dokumentu “Informacija o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar/siječanj –juni/lipanj 2014. godine” Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) predstavila je podatke o kretanju glavnih makroekonomskih pokazatelja, uključujući i tržište rada, sa posebnim osvrtom na posljedice majskih poplava u BiH.

Poplave u maju 2014. su prema dostupnim indikatorima očekivano oslabile ekonomsku aktivnost u BiH i zaustavile nastavak ekonomskog rasta ostvarenog u prvom kvartalu. To je dovelo do naglog pada standarda građana (prije svega u ugroženim područjima), pogoršanju fiskalne pozicije sektora vlade, te pogoršanju vanjskotrgovinskog bilansa. Prekidi proizvodnje u mnogim fabrikama i rudnicima su doveli do značajnog pada industrijske proizvodnje u maju u odnosu na april od 4,9%. Time je po svemu sudeći određeni broj radnika ostao bez posla na što upućuje naglo smanjenje prihoda od doprinosa na nivou BiH u maju od 11,9%.

Broj zaposlenih lica u BiH u maju 2014. godine je iznosio 707,83 hiljada, što je za 2,3% više u odnosu na isti mjesec 2013. godine. Najznačajniji porast broja zaposlenih u posmatranom mjesecu u odnosu na isti mjesec 2013. godine je u područjima prerađivačke industrije, ostalih uslužnih djelatnosti, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Administrativna stopa nezaposlenosti u BiH u maju 2014. godine je iznosila 43,5%. Broj nezaposlenih lica u BiH u junu 2014. godine je smanjen za 0,5%, i iznosio je 545,4 hiljada.

Prosječna neto plata u BiH u maju 2014. godine je iznosila 830 KM i nominalno je manja za 0,2%. U pojedinim područjima djelatnosti je registrovano smanjenje plata pri međugodišnjem poređenju. Najzapaženije smanjenje neto plata u maju 2014. godine u odnosu na isti mjesec 2013. godine je u područjima finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, umjetnosti, zabave i rekreacije, te ostalih uslužnih djelatnosti.

Prosječna penzija u BiH u junu 2014. godine je iznosila 3535 KM i veća je nominalno za 5,1% u odnosu na isti mjesec 2013. godine. Minimalne penzije u junu su iznosile 169,3 KM u RS i 326,2 KM u FBiH.

stanje

Više informacija o makroenkonomskim pokazateljima BiH je dostupno u punom tekstu “Informacije“.

(Izvor: dep.gov.ba)


OGLAS: Potrebni predavači engleskog i njemačkog jezika (Sarajevo)

Druge objave u kategoriji