Search

Kako registrovati vlastito preduzeće u 10 koraka

Nerijetko se dešava da postoje nedoumice kako i šta registrovati da biste započeli vlastiti posao. Imate ideju ali vas zbunjuje administracija i sva procedura koju morate proći da biste postali samozaposlenik pa nerijetko iz straha od prevelikog posla i komplikacija registracije posustanete. Da bi vam olakšala put do osnivanja vlastitog preduzeća, Agencija za ekonomski razvoj Zenica – ZEDA je pripremila vodič koji u 10 koraka opisuje sve procedure neophodne za registraciju. Prostim sabiranjem cijena u 10 koraka koji slijede vidljivo je da je za registraciju preduzeća potrebno oko 3.750 KM (od čega se 2.000 KM ne računaju kao trošak već kao ulog).

1. Sastavljanje osnivačkog akta 

Obavezni dijelovi koji čine osnivački akt:

 • ime i prezime te adresa osnivača društva (ako je osnivač strano privredno društvo onda se navodi naziv i adresa društva)
 • naziv društva, sjedište i djelatnost kojom će se društvo baviti
 • iznos osnovnog kapitala
 • prava i obaveze članova društva (politika poslovanja, raspodjela profita i sl.)
 • postupak u slučaju da neko od osnivača društva ne uplati svoj ulog u novcu do ugovorenog roka ili ne ispuni neku drugu dogovorenu obavezu
 • izmirivanje troškova osnivanja društva (od strane osnivača ili nove kompanije)
 • vođenje poslova i zastupanje društva (imenovanje lica ovlaštenih za vođenje poslova i zastupanje kao i za registraciju društva u sudskom registru)
 • posljedice neuspjelog osnivanja društva
 • posebne odredbe ukoliko se društvo osniva na neodređeno vrijeme
 • ovjeren potpis osnivača ili ovlaštenog zastupnika za registraciju društva u BiH (ovjera potpisa se vrši kod notara)

CIJENA: notarska obrada = 400-450 KM

2. Osnivački ulog položen na račun u banci (ne može se tretirati kao trošak jer je to početni novac koji morate imati na računu, a minimalan iznos koji morate položiti iznosi 2.000 KM)

3. Registracija kod općinskog suda

 • zahtjev za registraciju (obrasce možete preuzeti na sudu)
 • osnivački akt;
 • dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun u banci;
 • dokaz o uplati sudske takse i potvrda o uplati takse za objavljivanje oglasa o osnivanju firme u Službenim novinama FbiH, odnosno Službenom glasniku RS;
 • potvrda iz poreske uprave o nepostojanju duga;
 • ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje firme u unutrašnjem i vanjskom prometu – potpis ovjerava notar
 • izjava direktora o prihvatanju dužnosti

CIJENA: sudska taksa 320 KM + 150 KM objava registracije u Službenim novinama = 470 KM

4. Izrada pečata – da  biste mogli izraditi pečat potrebno je da priložite i kopiju rješenja o upisu društva u sudski registar. Pečat možete izraditi u ovlaštenim pečatoreznicama.

(Na pečatu minimalno morate imati naziv i sjedište firme)

CIJENA: 30-50 KM

5. Podnošenje zahtjeva za Poreznu upravu za dobivanje identifikacionog broja i Obavještenja o razvrstavanju na šifru djelatnosti

CIJENA: kopiranje + ovjera dokumentacije =cca 30 KM

6. Prijava u sistem PDV-a

Nakon dobivanja identifikacionog broja, Društvo se mora upisati u Registar obveznika indirektnih poreza, ukoliko planira ostvariti godišnji oporeziv promet veći od 50.000 KM

CIJENA:administrativna taksa + kopiranje + ovjera =cca 50 KM

7. Otvaranje transakcijskog računa u banci

Da biste otvorili žiro-račun u banci potrebno je dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

 • rješenja o upisu u sudski registar (ne može biti starije od 6 mjeseci)
 • rješenje o identifikacionom broju
 • potvrda o matičnom i carinskom broju (za društva čija djelatnost obuhvaća i vanjsku trgovinu)
 • identifikacioni dokument za osobe koje trebaju dobiti punomoć za žiro-račun koji se otvara
 • ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet

CIJENA: kopiranje + ovjera dokumentacije =cca 30 KM

8. Prijavljivanje društva i zaposlenih u poresku upravu

Da biste prijavili firmu u nadležnu poresku upravu potrebni su vam sljedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije)

 • rješenje o upisu u sudski registar
 • potvrda o matičnom/identifikacionom broju
 • popunjen obrazac za prijavu kompanije

NEMA TROŠKOVA (ovo sve već imate)

9. Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju

CIJENA:fiskalizacija + fiskalni uređaj =cca 700 KM

10. Podnošenje izjave o ispunjavanju tehničkih uslova za početak obavljanja djelatnosti (poslovni prostor) nadležnom općinskom ili kantonalnom organu (zavisno od djelatnosti)

NEMA TROŠKOVA

Puni tekst poduzetničkog vodiča možete vidjeti ovdje.

(Izvor: zeda.ba)


Želite naučiti pisati aplikacije za EU? Od pomoći vam može biti besplatna aplikacija razvijena za ovu svrhu.

Druge objave u kategoriji