Search

EU Projekat “Analiza potreba institucija na tržištu rada” – reforma nema alternativu

Danas je rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr Ranko Markuš bio domaćin posjete stručnom timu projekta Delegacije Evropske unije u BiH “Analiza potreba institucija na tržištu rada u BiH” rukovodioca projekta g.Heinrich Duffnera i gđe Suzana Beaumard. Ovaj projekat ima za zadatak da u narednom periodu uradi procjenu trentunog stanja i sačini preporuke za unapređenje infrastrukture i uslova za modernizaciju ne samo Javnih službi za zapošljavanje nego i resornih ministarstva (entitenskih i kantonalnih), agencija i svih onih institucija koje imaju određeni vid nadležnosti u oblasti rada i zapošljavanja. 

Procjena stanja će se odnositi na trenutne infrastrkuturne uslove, status vlasništva, informatičku i tehnološku infrastrukturu, planove nadležnih tijela za poboljšanje stanja i investicijskih planova. Također biće uzeta u obzir i procjena trenutačne prakse rada s nezaposlenima i poslodavcima u pogledu dostupnosti prostorija javnih službi za zapošljavanje, za samostalan rad s nezaposlenima, prostorija za grupne savjetovanje, obuku i informisanje, ali procjena trenutnih standarda  za pružanje usluga nezaposlenima i poslodavcima, dostupnost brošurai sl. Procjena stanja postojećih IT mreža javnih službi za zapošljavanje,  sadašnje prakse planiranja i budućih planova kao i strateških dokumenata biće dijelom analize. 

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske već duže vrijeme provodi reformu Javnih službi za zapošljavanje koja podrazumijeva tehničku i stručnu podršku te je važan element ove reforme i unapređenje infrastrukture (uspostava šalter sala, osiguranje adekvatnih prostorija za savjetodavni i grupni rad) ali i IT podrška, podrška izradi brošura, obuke za zaposlenike JSZ te je u svrhu uniformnosti vizualnih i procesnih riješenja u sklopu Projekta izrađena Knjiga vizualnih standarda sa ciljem da se osigura ne samo jedinstven vizualni identitet službi nego prije svega jednake usluge za nezaposlene i poslodvace koje su utemeljene na Uputstvima za rad opštinskih biroa koje je YEP razvio za potrebe službi koje su dio reforma.

Stoga je i današnji sastanak vođen na fonu uspostave saradnje i pratnerskog odnosa YEP tima sa kolegama EU Projekta kako bi se na najbolji mogući način iskoristila vrijedna iskustva i dobre prakse koje YEP ima  kako bi se osiguralo da preporuke koje će biti rezultat analize budu u najboljem interesu institucija koje djeluju na bh tržištu rada, ali prije svega građana BiH kao krajnjih korisnika. Interes Delegacije Evropske unije da sačini analizu koja će predstavljati smjernice za buduće EU projekte, pokazuje da je reforma institucija na tržištu rada od ključnog značaja i da nema alternativu.

Druge objave u kategoriji