Search

Biro Stari Grad uskoro u novom ruhu i na novoj lokaciji!

JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je prije izvjesnog vremena donijela odluku da se Biro Stari Grad preseli na novu lokaciju kako bi se omogućila infrstruktura za provođenje adekvatnog individualnog i grupnog savjetovanja, ali i usluga za poslodavce prema elementima Reformskog paketa koji provodi Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajcarske.

Biro Stari Grad je u proteklom periodu integrisao savjetodavnu funkciju u redovne poslovne procese, pa je tako tokom prošle godine više od 1.000 nezaposlenih novoprijavljenih uključeno u proces savjetovanja, a njih 80 je odjavljeno sa evidencije zbog zaposlenja.

U toku je finalizacija opremanja namještajem ovog biroa, a nove prostorije će omogućiti prijatnije radno okruženje za savjetodavce, evidentičare i šefa biroa koji će steći dodatnu motivaciju i uložiti napore kako bi se svi alati i metode koristili, kao što su informativni seminari za novoprijavljene, izrada individualnog plana zapošljavanja, koji predstavlja alat koji savjetodavci koriste kako bi sa nezaposlenom osobom definisali aktivnosti koje će osoba preduzeti kako bi se integrisala na tržište rada.

Biro Stari Grad0-02-05-39c1b83c7e9ed06fdbc3753c80b72cb1fcd02c68b1822d632345ff93b5f3e40e_full

Druge objave u kategoriji