Search

Business magazine: VRET SOLUTIONS – od inovacije do praktične primjene

VRET tim čini tim od četvero mladih ljudi, entuzijasta koji su uz podršku vanjskih suradnika raznih profila razvili proizvod koji predstavlja iskorak u liječenju fobija, poremećaja na području psihologije i psihijatrije koji ima za cilj da se uz konvencionalne terapije unaprijede rezultati liječenje širokog spektra zdravstvenih poteškoća sa kojima se susreće veliki broj osoba.

VRET koristi računalo, VR uređaj, te umjetno stvorene krajolike, koji pomažu doktorima da pacijentima priušte simulativno iskustvo koje koristi pri dijagnozi, te liječenju psihološkoga stanja koje uzrokuje poteškoće kod pacijenata. Pomoću VRET rješenja, pacijenti se tretiraju metodom VR Exposure Therapy, pomoću koje se upoznaju a onda postepeno izlažu okidačima njegovih fobija, strahova ili poremećaja.

Ovaj mladi tim inovatora ističe da je na putu od ideje do inovacije izostala šira podrška društvene zajednice, što nije ni neuobičajeno kada je u pitanju BiH sa obzirom da ne postoji zakon o startupima što je uobičajena praksa u EU u kojoj takođe postoje i fondovi za investiranje u ranoj fazi te postoji podrška i korporacija, univerziteta i države.

Jedina podrška koju su dobili je podrška Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u vidu opreme nakon što je ovaj tim učestvovao u YEP/IEEE Inovacijskom izazovu te prezentovao svoju inovaciju tokom IEEE Students and Young Professionals Kongresa održanog u decembru prošle godine i osvojio drugo mjesto. Također će ovog ljeta putovati u Silicijsku dolinu što je također nagrada za prvo mjesto osvojeno na BETAPITCH Mostar septembra prošle godine. 
Praktična primjena je počela na jednoj klinici u Beču, tretirano je 80 pacijenata, od čega 80% uspješno. Najveći interes za kupovinu ovog proizvoda postoji na stranom tržištu, ali će se proizvoditi i nadalje unapređivati u BiH te će zapošljavati veliki broj ljudi istakla je menadžerica VRETA za Bussines magazine, Iva Džikić.

Cijeli tekst možete pročitati u posljednjem broju Busniess magazine.

Druge objave u kategoriji