Search

Dodjela certifikata savjetodavcima za rad sa Pasošem kompetencija

U ponedjeljak, 23.03.2015 u Sarajevu, predstavnici GIZ-a organizuju press konferenciju povodom dodjele certifikata najuspješnijim  polaznicima  Obuke za savjetnike  za rad sa Pasošem kompetencija. Certifikate će na svečanosti, koja će se održati 26. marta u Sarajevu  dobiti 52 polaznika. Dodjelom ovih certifikata oni će i zvanično  steći naziv savjetodavci za rad sa  Pasošem kompetencija.

Certifikate za savjetovanje pri popunjavanju  Pasoša kompetencija dobiće i pet uposlenika  JU „ Služba za zapošljavanja Kantona Sarajevo“ – Sarajevo i to: Jasmina Kalač, Lejla Arnautović, Sanela Avdibegović, Snježana Mulać i Dženana  Čorović- Lokmić.

Obuku u okviru projekta  „Podrška obrazovanju odraslih“  kojeg  finansira  Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj,  pohađalo je  74 kandidata iz  pet  kantonalnih službi za zapošljavanje Federacije BiH  i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, te  individualni kandidati koji  rade u NGO  i bave se  neformalnim obrazovanjem.

Pasoš kompetencija je “ instrument“  pomoću kojeg se sistematski može napraviti osvrt na  biografiju: formalno stečene diplome, certifikati, ali i informalno stečena znanja, vještine i kompetencije koje se usvajaju kroz život i koje se sve više traže na tržištu rada.

Uz pomoć obučenog savjetnika  nezaposleno lice  ima priliku da identifikuje vještine i znanja  koje je razvio i samim tim dobije   Pasoš kompetencija s kojim će biti  konkurentniji na tržištu rada.  Pasoš je odlična  dopuna dokumentaciji koju savjetodavac posjeduje za nezaposleno lice  u  evidenciji  biroa.

Dosadašnja praksa u radu sa Pasošem kompetencija pokazala je  da je ovaj instrument od  izuzetne  pomoći savjetodavcima prilikom posredovanja u zapošljavanju  nezaposlenih lica, a njegove prednosti su posebno došle do izražaja prilikom zapošljavanja socijalno ugroženih lica.

Njemačka vladina organizacija GIZ  je prvi put u BiH  predstavila  “Pasoš kompetencija” 2011. godine, a za njegovo  korištenje Njemački institut za obrazovanje odraslih (DIE) ustupio je autorska prava.  Projekat „Pasoš kompetencija“ će trajati do 2016. godine.

Druge objave u kategoriji