Search

Država ostaje bez podataka o stranim investicijama?

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koje je između ostalog, zaduženo za objavu službenih podataka o stranim ulaganjima, od listopada/oktobra prošle godine ne može objavljivati ažurirane informacije o tijekovima stranih ulaganja u BiH.

Dragiša Mekić, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kaže da Ministarstvo iz tehničkih razloga ne može uzimati podatke od sudova.

“Potrebno je kupiti određeni kod od kompanije koja je izradila softver i nakon toga angažirati naše stručnjake da bi nastavili ažurirati bazu podataka o stranim ulaganjima i objavljivati točne podatke”, kazao je on.

Napominje da je 2010. izmjenama Zakona o stranim investicijama ukinuta obvezna registacija stranih ulaganja u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Za pravne subjekte je ostala obveza za registraciju u registracijskim sudovima, a Zakonom je uvedena obvezna razmjena podataka između sudova i Ministarstva po službenoj dužnosti.

Uspostavljena je elektronska baza podataka koje se, kako kaže Mekić, redovito ažurirala i davala pregled stranih ulaganja. Podaci su se bazirali na dostavljenim rješenjima nadležnih registracijskih sudova u BiH. Ovim je Ministarstvo obavljalo svoju ulogu primarnog službenog izvora informacija o prilivu stranih ulaganja.

No, sada se suočavaju sa problemima, te se nada se da će se u narednom razdoblju, kada se formira vlast, naći načina kako će se to razriješiti.

U BiH statistiku stranih ulaganja objavljuje još i Centralna banka BIH, koja koristi drugačiju metodologiju od Ministarstva, a koja je usklađena s novim priručnikom za statistiku platne bilance (BPM6).

D.K.

Druge objave u kategoriji