Search

“European Guidance Week 2017” u Talinu

Ministarstvo obrazovanja i istraživanja Estonije, Innova Fondacija te CEDEFOP domaćini su  “European Guidance Week 2017” konferencije  koja je počela danas u Talinu.

Tema ove cjelosedmične konferencije su inovativni pristupi i komunikacijske tehnologije i buduća saradnja na polju cjeloživotnog karijernog vođenja. Tokom ovog događaja biće govora o novim IT praksama, širenju infomacije o alatima koji se mogu koristiti u ovoj oblasti.konferencija Talin

Učešćem velikog učesnika koji su inače involvirani u regionalne i nacionalne politike cjeloživotnog usmjeravanja i karijernog vođenja osiguraće da se definiraju najbolje prakse na ovom polju. Kao jedna od dobrih praksi predstavljen je EmployID čiji je član Projekat zapošljavanja mladih kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine – EmployID je četverogodišnji projekat Evropske unije koji  implementira konzorcij 10 partnera. Cilj projekta je podrška zaposlenicima javnih službi za zapošljavanje u razvoju odgovarajućih kompetencija koje potpomažu integraciju i aktivaciju nezaposlenih u dinamičnom ekonomskom okruženju i tržištu rada. Osnova za ovakav pristup leži u činjenici da se karijere prilagođavaju praktičnim potrebama tržišta, te da je neophodno osigurati okvir koji će pomoći pojedincima i organizacijama da razviju i steknu nove vještine i kompetencije. 
 
Predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) pručestvuju u  ovom događaju sa obzirom da će u narednom periodu biti održana radionica za zaposlenike i menadžere bh službi za zapošljavanje tokom koje će biti predstavljena online platforma EmployID namjenjena savjetodavcima putem koje se omogućava razmjena praksi i iskustava oni koji su na “prvoj liniji” podrške nezaposlenima. Važno je kazati da će predstavnici YEP-a u petak održati sastanak sa menadžmentom  Javne službe za zapošljavanje Estonije  tokom koje će biti govora o daljoj saradnji sa obzirom na nedavnu posjetu stručnjaka ove službe koji su dali svoj doprinos u radionici za bh javne službe za zapošljavanje koja je u fokusu imala unapređenje procesa savjetovanja i izrade Indiviudalnog plana zapošljavanja kao osnovnog alata u radu sa nezaposlenima. 

 

 

Druge objave u kategoriji