Search

#iskoristimogucnosti i budi konkurentan/na na tržištu rada!

Saznajte koji su to aktuelni programi za sticanje vještina, stipendiranje, grantove, kurseve u ovosedmičnom #51 izdanju #info-paketa #iskoristimogucnosti. Pogledajte www.berzarada.ba i pronađite mogućnosti koje odmah možete iskoristiti u cilju povećanja svoje konkurentnosti na tržištu rada. Do sada je objavljeno 1466 mogućnosti, informacija korisnih za mlade nezaposlene osobe. U sklopu programa Kluba za traženje posla u kojem je obuhvaćeno  3.600 mladih (od čega je 1305 zaposleno) , info paket predstavlja jedan od alata u savjetodavnom radu i pomoći koju pruža voditelj Kluba na način da pomaže u definisanju potreba za edukacijom za nezaposlene, te im pomaže u apliciranju i korištenju trening programa. U administriranju info-paketa, uključeni su zaposlenici javnih službi za zapošljavanje koji svakodnevno nastoje pronaći mogućnosti koje su interesantne za mlade tražioce posla i ponuditi im aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada. U trećoj sedmici februara (16. – 17. 02.2015.g.) projektni tim će u Sarajevu održati radni sastanak sa svim službenicima koji su u proteklom periodu učestvovali u administriranju info-paketa radi sumiranja rezultata, naučenih lekcija, unapređenja rada i strategije za integraciju ove usluge u sistem Zavoda za zapošljavanje RS i kantonalnih službi za zapošljavanje.  Info paket preuzmite ovdje. 

Druge objave u kategoriji