Search

Jačanje savjetodavne uloge Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

Izmjene Zakona o posredovanju u zapošljavanju, ključne za reformu, očekuju se sredinom 2019. Dok se to ne desi, jačamo našu savjetodavnu ulogu i rad sa nezaposlenima, kaže Miroslav Vujičić.direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

“Bukvalno svaki naš savjetodavac – a ima ih nekih 190, obavlja razgovore sa svakim nezaposlenim, gdje u toku razgovora postavlja određena pitanja i dobija jasnu sliku kakve kompetencije ima taj nezaposleni, zatim ih na osnovu zapošljivosti dijelimo u tri grupe – lakše, teže i uslovno zapošljive, i na osnovu te trijaže radimo sa njima i sa poslodavcima”, kaže Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Na ovaj način Zavod dobija jasniju sliku o kompetencijama i interesima nezaposlenih osoba i te informacije koristi prilikom posredovanja u zapošljavanju, a kako bi prave kandidate uputili prema poslodavcima koji traže radnike.

Kada zakon bude izmjenjen, aktivni tražioci posla će biti razdvojeni od onih koji ga ne traže, ali koriste druge privilegije, kao što je besplatno zdravstveno osiguranje. Tu obavezu će na sebe preuzeti Fond zdravstvenog osiguranja. Sređivanje evidencije nezaposlenih je jedna od stavki koje smo dogovorili još sa prethodnom Vladom, kažu u Uniji poslodavaca.

“U tome su usvojene sve naše primjedbe. Sad ostaje samo na Vladi i Zavodu da provedu ono što je dogovoreno. Reforma tek počinje, i za sada još ništa nije urađeno”, kaže Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Reforma Zavoda je dio plana Vlade da obezbijedi kvalitetniju radnu snagu za privredu, ali i da bolje poveže obrazovanje sa tržištem rada u Republici Srpskoj. Osim promjena na birou, Vlada planira da unaprijedi visoko obrazovanje, mijenja upisnu politiku i razvija dualno obrazovanje u srednjim školama. Unapređenje procesa rada i uvođenje novih metoda rada Zavod za zapošljavanje je započeo uz podršku Švicarske vlade i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) čime je napravljen značajan napredak, kako u adaptaciji biroa tako i izgradnji ljudskih kapaciteta i kontinuiranom internom sistemom obuka, a kako bi se podigle kompetencije zaposlenih u Zavodu da odgovore na sve veće zahtjeve tržišta.

glassrpske.com/yep.ba

Druge objave u kategoriji