Search

Klubovi za traženje posla predstavljeni tokom WAPES konferencije

Aktivne mjere kojima se nastoji uticati na radnu aktivaciju svih kategorija stanovništva planiraju se i provode u cilju uravnoteženja situacije na tržištu rada i dio su politika nadležnih institucija te moraju biti pažljivo praćene i s vremena na vrijeme revidirane kako bi dale očekivane rezultate u odnosu na uložene resurse.

Kako kreirati pravu podršku prema potrebama različitih ciljnih grupa, a prije svega mladih žena i muškaraca koji nisu radno aktivni, ili im nedostaju vještine kako bi mogli odgovoriti potrebama poslodavaca, bila je jedna od tema današnje WAPES konferencije. Bila je ovo prilika da se predstave i mjere kojima se targetiraju dugoročno nezaposlene mlade osobe u BiH. Kada su u pitanju uspješne prakse u BiH, g. Samir Zuko, stručni saradnik za praćenje stanja na tržištu rada u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH je predstavio aktivnu mjeru grupnog savjetovanja “Klub za traženje posla” sa čijom se provedbom počelo 2011.g. sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i uz podršku Vlade Švajcarske. Klub za traženje posla provodi se u 27 biroa širom BiH te je podršku do sada dobilo 7674 mladih (60% žena) od čega se njih 3367 (43%) zaposlilo.

Da je ovakav pristup u provođenju  ispravan potvrđuje i iskustvo  Službe za zapošljavanje Francuske koja je predstavila inačicu ove aktivne mjere koja se provodi u kombinaciji sa indivdualnim savjetovanjem sa time da postoji razlika u odnosu na metodologiju koja se primjenjuje u BiH, a to je da je period praćenja nezaposlene osobe u francuskim klubovima baziran na tromjesečnom periodu dok je taj period u BiH šest mjeseci. 

Tokom konferencije je predstavljen i model reforme javnih službi za zapošljavanje koju provodi Projekat zapošljavanja  mladih putem kojeg se izmjenama procesa i uvođenjem različitih elemenata koji podrazumijavaju brže procedure i individualno i grupno savjetovanje kao standard nastoji uskladiti rad bh službi sa najboljim evropskim praksama.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici službi za zapošljavanje Austrije, Azerbejdžana, Belgije, Bugarske, Crne Gore, Estonije, Francuske, Hrvatske, Kine, Mađarske, Slovenije, Švedske, Turske, kao i predstavnici entitetskih zavoda za zapošljavanje, zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, te predstavnici kantonalnih službi zapošljavanja.

Druge objave u kategoriji