Search

Reformski paket: Potpisan memorandum o saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona

Reformski paket, kreiran u okviru Projekta zapošljavanja mladih – YEP, a koji podržava Ambasada Švajcarske, podrazumijeva niz elemenata koji uključuju uvođenje novih procesa i standarda u radu Javnih službi za zapošljavanje, a kako bi se efikasnije administrirale usluge koje su službe obavezne osigurati nezaposlenima, te prije svega pružila savjetodavna podrška onima kojima je najpotrebnija –  nezaposlenim licima.

Trenutno se reforma provodi u pet kantonalnih službi FBiH, Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske i Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta, a tokom današnje WAPES konferencije je potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji sa Službom za zapošljavanje Unsko – sanskog kantona što je prvi formalni korak za dalje širenje novog modela rada.

Trenutno je takođe, u toku i izrada situacione analize putem koje će se detektovati problem i prednosti u radu ove službe.

Rezultat je ovo nedavno održanog kolegija direktora kantonalnih službi za zapošljavanje tokom kojeg su menadžmenti službi za zapošljavanje koje do sada nisu bile dijelom reforme iskazali interes da se pridruže ovom procesu.

 

Druge objave u kategoriji