Search

Međunarodna konferencija “Garancija za mlade kao prevencija nezaposlenosti mladih”

Kako smo i najavili, danas je u Sarajevu počela konferencija “Garancija za mlade – prevencija nezaposlenosti mladih”, a u organizaciji WAPES- a (Svjetske asocijacije Javnih službi za zapošljavanje) i Agencije za rad i zapošljavanje BiH. 

Konferencija je pored predstavnika javnih službi za zapošljavanja širom svijeta, okupila i relevantne aktere na tržištu rada u BiH, predstavnike JSZZ, donatore, resorna ministarstva, a Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Ambasada Švicarske, pružio je tehničku i stručnu podršku njenoj organizaciji.

U sklopu prvog dana konferencije predstavljene su najbolje prakse u oblasti programa zapošljavanja mladih, kao i diskusije na ovu temu, te su učesnici u prilici da se upoznaju sa programom  “Garancija za mlade” (Youth Guarantee) koji za cilj ima osigurati nesmetan prijelaz sa školovanja na zaposlenje, integraciju na tržištu rada kako nijedna nezaposlena mlada osoba ne bi bila isključena iz nekog od vidova podrške.

 

Druge objave u kategoriji