Search

Konferencija “Društvene inovacije i Startup- praksa, izazovi i koraci za razvoj!”

Mreža za mlade Jugoistočne evrope (SEEEYN) i regionalna platforma YOUSEE uz podršku Evropske unije organizovali su danas Konferenciju na temu “Društvene inovacije i Startup – Praksa, izazovi i koraci za razvoj!” – kako socijalnim inovacijam unaprijediti politike zapošljavanja?

Ciljevi Konferencije su da se na bazi dobre prakse u BIH različitih ključnih aktera i eksperata kreiraju smjernice za dalji razvoj stratup ekosistema u BiH kroz inovativne pristupe, te deifnisati načine kako ih predstaviti prema fondovima i programima javnog sektora. 

U radu Konferencije učestvuje i rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr Ranko Markuš koji će predstaviti aktivnosti koje YEP provodi uz podršku Vlade Švajcarske u ovoj oblasti, te će ponuditi saradnju onima koji za nju budu zainteresovani sve u cilju da se što veći broj i mladih, ali i organizacija aktivira i na taj način doprinese unaprijeđenju svih aspekata vezanih za preduzetništvo i startupe. 

Druge objave u kategoriji