Search

YEP Priča o uspjehu: Nakon završetka studija odmah sam pristupila aktivnom traženju posla

Vesna Prohaska iz Sarajeva, nakon završetka Filozofskog fakulteta odsjek pedagogija odmah je pristupila aktivnom traženju posla. Kako kaže, kreativna je osoba, entuzijasta i jako voli svoju profesiju, s toga se nadala da će ubrzo nakon završetka studija dobiti priliku za obavljanje pripravničkog staža koji je preduvjet za posao pedagoga. Nažalost, njene nade i očekivanja nisu se ostvarile odmah.

„Redovno sam aplicirala na konkurse i samoinicijativno tražila posao. U svaku instituciju koju sam došla obavila bih intervju sa poslodavcem, dobila pohvale na moj pristup, moje ideje, stavove i mišljenja o mojoj profesiji i na tome bi i ostalo. Nakon intervjua, od većine njih nisam dobila nikakve povratne informacije. Međutim, to me nije spriječilo da i dalje nastavim biti uporna. Redovno sam se javljala na biro za zapošljavanje i odlučila se aktivnije  uključiti u traženje posla preko JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo. Na birou sam upoznala stručnu saradnicu za posredovanje u zapošljavanju gđu. Amelu Omerović koja me je susretljivošću, profesionalnošću i svojom nesebičnom podrškom usmjeravala pravim putem. Redovno me je obaviještavala o dodatnim edukacijama koje je organizirala JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo. Tako sam 2012. godine stekla certifikat o ECDL Diplome (European Computer Driving Licence).

U međuvremenu sam se uključila u nevladino udruženje “Dodir”, udruženje osoba sa mentalnim poteškoćama gdje sam na volonterskoj osnovi radila i učestvovala na projektima, seminarima i konferencijama o mentalnom zdravlju u BiH. Sve vrijeme bila sam u kontaktu sa gđom. Omerović koja je veliki profesinalac i motivator, a uz čiju podršku nikada nisam izgubila nadu da ću ipak jednog dana pronaći posao u svojoj struci.  Poslije dugih šest godina traženja posla, 2016. godine dobila sam priliku da završim pripravnički staž u jednoj od sarajevskih osnovnih škola. Ne mogu vam opisati taj osjećaj i emocije. Nedugo nakon položenog stručnog ispita, dobila sam opet priliku da radim u osnovnoj školi preko Programa sufinansiranja zapošljavanja osoba osposobljenih za rad na prevenciji maloljetničke delinkvencije i za rad sa djecom sa posebnim potrebama koje sprovodi JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

Iz svega što sam navela, preporučila bih svim nezaposlenim osobama da nikada ne odustaju, ma koliko teško bilo jer na kraju aktivno traženje posla, konsultacije sa savjetodavcima na birou, strpljenje, jaka želja i pozitivne misli donesu i pozitivan ishod.“

Izvor:https://szks.ba/vijesti/nakon-zavrsetka-studija-odmah-sam-pristupila-aktivnom-trazenju-posla/ 

Druge objave u kategoriji