Search

Posjeta Centru za stručno osposobljavanje i edukaciju Bihać

Danas su, kao početnu aktivnost izrade situacione analize JU Službe za zapošljavanje Uunsko-sanskog kantona, predstavnici Projekta zapošljavanja mladih – YEP, koji podržava Ambasada Švajcarske, posjetili Centar za stručno osposobljavanje i edukaciju u Bihaću. 

Služba za zapošljavanje USK–a ima dugu tradiciju u provođenju stručnog osposobljavanja te prioritet pri kreiranju i provođenju programa za poticanje zapošljavanja daje upravo ovakvim aktivnostima, a svjesna činjenica da su jačanje kompetencija i kvalifikacija nezaposlenih lica efikasan način za njihovu integraciju na tržište rada. 

Tako je, u sklopu ove službe, osnovan Centar za stručno osposobljavanje i edukaciju, u Bihaću, u kojem se organizuju obuke nezaposlenih lica radi njihovog bržeg zapošljavanja.

Centar nudi priliku da se nezaposlena lica obuče za zanimanja zavarivača, keramičara i kamenoklesara, te obučavanjem u ovom Centru kandidati stiču, pored elementarnog teorijskog znanja o izabranoj oblasti, i opsežno praktično znanje koje je neophodno za uspješno obavljanje poslova.

  

Dosadašnja iskustva pokazuju da  čak i kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje iz pojedine oblasti pohađaju obuku u Centru a kako bi stekli adekvatno praktično znanje. Ipak, ono što se nameće kao problem nakon završetka obuke jeste činjenica da većina polaznika stečena znanja primjenjuje izvan granica Bosne i Hercegovine. 

Takođe, problem sa kojim se Centar trenutno susreće, a koji se može okarakterisati kao onaj tehničko-logističke prirode, je činjenica da Centar ne posjeduje adekvatnu CNC mašinu koja bi omogućila kvalitetnije usavršavanje. 

Ipak, Centar za stručno osposobljavanje i edukaciju primjer je dobre prakse i adekvatnih ststema edukacije, posebno prilagođenih potrebama tržišta rada. U kreiranju i implementaciji aktivnosti Centra su angažovani uposlenici JU Službe za zapošljavanje USK-a, a u kontekstu gore pomenutog, bitno je i navesti da je Unsko-sanski kanton prvi kanton koji je usvojio zakon o obrazovanju odraslih.

Druge objave u kategoriji