Search

Promovišemo i u praksi implementiramo jednakopravnost polova pri zapošljavanju

Danas je Međunarodni dan žena. Međunarodni dan ženaje dan kada se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila su prve javno digle glas i organizovale demonstracije 8.3. 1857. u Njujorku. Tekstilne radnice su protestvovale zbog loših radnih uvjeta i niskih plata. Ideja da se obilježava međunarodni dan žena se prvi put pojavila početkom 20. vijeka u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uslova. Druga međunarodna konferencija žena socijalista je 8. marta 1910. u Kopenhagenu, na inicijativu njemačke revolucionarke Klare Cetkin, ustanovila je ovaj datum kao Dan žena, u znak sećanja na demonstracije američkih žena u Čikagu 8. marta 1909. Ujedinjene nacije su 1975. godine godinu proglasile Međunarodnom godinom žena i od tada se Osmi mart slavi kao međunarodni dan žena.

Nekad je 8. mart, Međunarodni dan žena, barem kod nas, bio dan klasične potrošačke groznice i dan obožavanja majki, učiteljica, koleginica. Stvari su se ipak promijenile, pa se taj datum postepeno vraća svojim korjenima. U novom svjetlu, i kod nas je to postao “praznik” za objavu izvještaja u kojima se ocenjuje, pre svega, kako je spor proces kojim žene uzimaju učešće na primer u parlamentarnom životu, vođenju preduzeća, medija i u akademskom svijetu. I uvek se iznova pokazuje kako postoje ozbiljne prepreke koje sprečavaju efektivno učešće žena u tim oblastima pa tako one i ne mogu da utiču na donošenje odluka. Da je ravnopravnost među polovima zvanično odavno postignuta, to svi znaju, kao što znaju da žena uglavnom nema tamo gde se zaista odlučuje – u politici i finansijama.

Posljedice globalne ekonomske krize, koja nije zaobišla ni BiH, najviše pogađaju one najsiromašnije koji/e zavise od svog rada, pa je neophodan dodatni angažaman da ponovo žene ne ponesu najveći teret  te recesije. YEP ravnopravnost polova postavlja ne samo kao civilizacijski, već i razvojni cilj, kao i da predstavlja obavezu propisanu Ustavom, a ne pitanje dobre volje. Zbog toga u svim socijalnim dijalozima tu temu promovišemo kao temu koja se podrazumjeva i koja nije predmet o kojem se može pregovarati. U saradnju sa Gender agencijom BiH smo razvili i letak za poslodavce “Ravnopravnost polova je važna”, a koji je dostupan i u našoj sekciji Preuzimanja. Mi naporno radimo da se položaj žena unaprijedi, a činjenica da je broj pripadnica ženskog pola koje su zaposlene kroz mrežu klubova za traženje posla veći od broj muškaraca ukazuje da mi pored promovisanja jednakopravnosti, nju provodimo i u praksi. Kalendar sa YEP pričama o uspjehu prikazuje izdvojenih 8 žena i 4 muškarca koji su pronašli posao u 2014.godini.

 

Druge objave u kategoriji