Search

Za veće stope zaposlenosti neophodno jačanje socijalnog preduzetništva (Publikacija Vodič za osnivanje socijalnih preduzeća)

U okviru programa YEP loklanih inicijativa je podržano ukupno 13 projekata u različitim sredinama širom BiH koji su usmjereni na

  1. samozapošljavanje i socijalno preduzetništvo,
  2. prekvalifikaciju i povezivanje sa poslodavcima, i
  3. volonterizam.

U projekte je uključeno skoro 500 mladih ljudi, od kojih je njih 112 i zaposleno kao direktni rezultat aktivnosti projekta, te još 40 njih kao indirektni rezultat pokrenutih aktivnosti, ali ne u lokalnim incijativama.

Formirana su dva socijalna preduzeća i jedna zadruga čime se obezbjeđuje održivost rezultata programa, a pozitivna praksa uspostave omladinskih start-up preduzeća je proširena na 10 novih opština sa perspektivom za dalje širenje. Većina organizacija je uspjela obezbijediti dodatnu finansijsku podršku u svojim lokalnim zajednicama što je je rezultiralo uvećanjem raspoloživog budžeta za cijelih 30%.

Danas u svijetu postoji veliki broj socijalnih preduzeća pokrenutih od strane pojedinca ili grupe koji na jedinstven način balansiraju između svojih poslovnih ciljeva i potrebe da doprinesu dostizanju socijalne pravde. Ta preduzeća, promoteri inovativnog i alternativnog pristupa rješavanju ekonomskih i društvenih problema, pokazala su se jako korisnim za društveni razvoj, naročito u godinama nakon ekonomske krize. Korišćenje biznis alata i metoda sa ciljem ostvarenja pozitivnih društvenih promjena, poseban je vid poslovanja koji danas ne samo da je poželjan već i neophodan, u ekonomskim uslovima u kojima se nalazi Bosna i Hercegovina.

U modelu YEP lokalnih inicijativa “samozapošljavanje i socijalno poduzetništvo” nevladine organizacije zajedno sa mladima preuzimaju odgovornost u kreiranju konkretnih poduzetničkih inicijativa. Ove se incijative, potom, integrišu u aktivne mjere zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje, kako bi se proširila ponuda pružaoca usluga i unaprijedile postojeće aktivnosti javnih službi za zapošljavanje.

YEP LOKALNE INICIJATIVE 

Projekti socijalnog preduzetništva i zadrugarstva:

  • Socijalnim preduzetništvom do aktivnog zapošljavanja mladih (SPAZaM) –Most Gradiška
  • Socijalno preduzeće „Dječije carstvo“ – Start, Banja Luka
  • Selo hvalim, u selu živim i radim – Budućnost, Modriča

Projekti samozapošljavanja

  • Podrška (samo)zapošljavanju – Milenijum, Srbac
  • Mladi poljoprivredni proizvođači – Agronom, Cazin
  • Do sigurnog zaposlenja kroz organski uzgoj aronije – udruženje poljoprivrednih proizvođača Čajniče

Projekti poticanja samozapošljavanja i socijalnog preduzetništva u okviru YEP lokalnih inicijativa su i pored značajnog broja različitih karakteristika objedinjeni u jedinstven model zbog zajedničke ključne karakteristike: preduzetničke prirode intervencije. U projektima samozapošljavanja, nevladine organizacije daju podršku mladima u pokretanju malih biznisa i/ili poljoprivrednih gazdinstava. Kod ovog modela, teret formuliranja preduzetničke ideje je na mladima dok nevladine organizacije imaju podržavajuću ulogu. U modelu socijalnog preduzetništva, preduzetnici su same nevladine organizacije i na njima je teret razvoja inovativne preduzetničke ideje.

Kao podrška mladim ljudima koji žele da se bave socijalnim preduzetništvom objavjujemo publikaciju “VODIČ ZA OSNIVANJE SOCIJALNIH PREDUZEĆA” koja je razvijena u okviru projekta “Razvoj društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva” finansiranog od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Vodič koji Vam predstavljamo nastao je dijelom kao adaptacija britanske publikacije A business planning guide to developing a social enterprise i publikacije Biznis po meri čoveka koju je pripremio Smart Kolektiv.

 

Druge objave u kategoriji